1 juni 2022 - Met nog zo’n 2,5 jaar te gaan is Brabants Bodem inmiddels halverwege haar looptijd: het juiste moment om terug te blikken op de behaalde resultaten, maar vooral ook om vooruit te kijken naar de tijd die het project rest. Waar gaan we als project de meeste energie op zetten, en hoe gaat Brabants Bodem, met succesvolle projecten als de Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij en Agroforestry, een vervolg krijgen? 

Bij deze en andere vragen stonden bestuurders, uitvoerders en andere Brabants Bodem-betrokken stil op deze strategiedag op woensdag 1 juni. Onder de deskundige leiding van Bureau ZET en geïnspireerd door Harry te Riele werden ze aan het denken gezet over de transitie in de agrarische sector, en de rol die Brabants Bodem binnen Van Gogh NP daarin speelt.

Belangrijke conclusie van de strategiedag is dat de kern van Brabants Bodem onverminderd opgeld doet: samen werken aan perspectief voor duurzaam producerende agrarisch ondernemers. Brabants Bodem richt zich op wat kán en op partnerschap tussen boer en burger. Dit door innovaties uit te proberen en praktijkklaar te maken, zodat die vervolgens hun eigen weg kunnen gaan in de praktijk. Primair werkgebied is Van Gogh NP, maar de beweging die Brabants Bodem zo in gang wil zetten gaat natuurlijk verder in heel Brabant (en daarbuiten). Uiteraard doet Brabants Bodem dat steeds in wissel- en samenwerking met projecten en programma’s die elders (in Brabant) aan dezelfde thematiek werken. De stuurgroep heeft op basis van de strategiedag het werkplan op een aantal punten aangescherpt. Dit leidt tot een nieuwe activiteiten waarover we u in volgende nummers van de nieuwsbrief informeren.