Samen bedrijventerreinen verduurzamen in Brabant

Van Gogh Nationaal Park en Rabobank brengen partijen bijeen

Op 11 december 2023 organiseerden Rabobank en Van Gogh Nationaal Park het evenement ‘Verduurzamen bedrijventerreinen’. De twee organisaties nodigden een waardevol gezelschap van gemeentelijke bestuurders, ambtelijke medewerkers en partners uit om dit onderwerp vanuit de volle breedte te bekijken en te bespreken. Gemeenten hebben namelijk een ontzettend belangrijke en verbindende rol als het gaat om het verduurzamen van bedrijventerreinen.

“Ik ben trots op de betrokkenheid van de diverse groep aanwezigen. Van overheden tot het bedrijfsleven. En van het waterschap tot natuur- en belangenorganisaties zoals IVN en VNO-NCW. Het laat zien dat we in Brabant geloven in de kracht van samen”, aldus Remco Kuipéri. Remco is directeur Coöperatieve Rabobank in Midden-Brabant. Samen met Martijn van Dam, voorzitter van Van Gogh Nationaal Park, nam hij het initiatief tot deze waardevolle middag. Van Gogh Nationaal Park en Rabobank delen namelijk de stevige ambitie om te helpen bij het verduurzamen en vergroenen van bedrijventerreinen.

Samen collectiviteit organiseren
Het organiseren van collectiviteit en organiserend vermogen werd als belangrijkste opbrengst van de middag benoemd. Om verduurzaming van bedrijventerreinen tot een succes te maken heb je makelaars nodig die kansen, behoeften en mogelijkheden inventariseren. Makelaars die partijen bij elkaar brengen en die zorgen dat men het samen durft te doen. De stichting Waalwijk CO2 vrij is daar een prachtig voorbeeld van. Ook Rietvelden & Vutter in Den Bosch en Eindhoven Airport District zijn mooie voorbeelden van bedrijventerreinen waar men goed op weg is met verduurzaming in de breedste zin van het woord.

Van Gogh Nationaal Park, Rabobank en gemeenten als verbinders
Van Gogh Nationaal Park is aanjager en katalysator voor een groen, mooi, gezond en vitaal Brabants gebied, tot in het hart van dorpen en steden inclusief bedrijventerreinen. “Een gebied waarin we de natuur niet beschermen door hem te isoleren van de samenleving. Maar waar we hem beschermen mét de samenleving”, aldus van Dam.

Rabobank is voor Van Gogh Nationaal Park een partner van het eerste uur. Daarbij heeft de bank zelf een grote ambitie om met kennis, netwerk en financiële middelen een bijdrage te leveren aan de energietransitie.

Remco: “Net zoals Van Gogh Nationaal Park en Rabobank spelen ook gemeenten een belangrijke rol in het mede mogelijk maken van verduurzaming en vergroening van bedrijventerreinen in de regio. Ook zij kunnen een verbindende rol pakken en zo figuurlijk de eerste energie opwekken. Het is mooi dat we op dat vlak vanmiddag veel gemeentelijke bestuurders en ambtelijke medewerkers hebben mogen inspireren.”