In deze podcast staan Ronald Kramps, gebiedsmanager bij de Provincie Noord-Brabant, en Floris Alkemade uitgebreid stil bij Alkemades recent verschenen boek ‘De toekomst van Nederland – de kunst van richting te veranderen’. Dit boek biedt interessante aanknopingspunten voor de beweging die Van Gogh NP wil faciliteren.

Interview

Het gesprek is een mooie en actuele wisselwerking tussen het essay van Floris en het Masterplan van Van Gogh NP en de belofte die het Van Gogh NP in zich draagt. De podcast is een verdieping op een eerder verschenen videogesprek. 

Podcast beluisteren

Gespreksonderwerpen

  • De grootste uitdagingen en meest complexe vraagstukken waar we mondiaal mee te maken  hebben en krijgen en de bijzondere positie die Nederland inneemt ten opzichte van die globale vraagstukken;

  • De urgentie om van richting te veranderen en het belang van de inzet van verbeeldingskracht bij maatschappelijke vraagstukken;

  • De enorme potentie van het netwerk van ondernemers, overheden, bewoners en maatschappelijke organisaties dat urgentie voelt en verantwoordelijkheid wil nemen;

  • De waarde van het samen zoeken naar richting en oplossingen en het feit dat partners samen onderdeel willen zijn van dezelfde beweging;

  • De zoektocht en het verlangen van boeren naar een duurzame toekomst voor het agrarische landschap en de agrarische bedrijfsvoering binnen de context van een Nationaal Park;

  • Het feit dat keuzes die we als individu of als groep maken altijd neerslaan in de echte wereld en dus in het landschap van de 21e eeuw;

  • Pleidooi voor de verweving van landschap, natuur, landbouw en stedelijkheid omdat ieder deel onderdeel is van het groter geheel;

  • De waarde van het Kompas om koers te kunnen bepalen en in dialoog de landschappelijke kwaliteit als expliciete doelstelling mee te nemen;

  • De kunst van het stimuleren en faciliteren van betrokkenheid en inhoudelijke kennis van bewoners;

  • De potentie die het Van Gogh NP in zich heeft om opgaven met elkaar te verbinden en in logischer verband te brengen en fundamenteel te verbeteren.

Veel luisterplezier!