Op 25 november 2021 is Paul Rüpp benoemd tot nieuwe voorzitter van het Van Gogh Nationaal Park. De heer Rüpp is daarmee de opvolger van Yvo Kortmann die het initiatief vanaf de start als voorzitter heeft geleid. Paul Rüpp neemt per 1 december het voorzitterschap over. 

De huidige voorzitter Yvo Kortmann heeft medio 2020 de intentie uitgesproken zijn voorzitterschap over te dragen na de Landschapstriënnale in september 2020, het moment waarop de toekenning van de status Nationaal Park nieuwe stijl was voorzien. Toen bleek dat de besluitvorming door de Minister van LNV uitgesteld zou worden, toonde hij zich bereid zijn taken als voorzitter te blijven vervullen totdat een goede opvolger was gevonden. Die is nu, na een zorgvuldige selectieprocedure, gevonden in de persoon van Paul Rüpp.

Brede ervaring met zowel overheid en bedrijfsleven

De heer Rüpp heeft een brede ervaring met zowel overheid en bedrijfsleven, als onderwijs. Zo was hij de afgelopen 12 jaar voorzitter van het College van Bestuur van Avans Hogeschool, meermaals uitgeroepen tot beste grote hogeschool van Nederland. Hij was Gedeputeerde Ruimtelijke Ordening, Landbouw en Volkshuisvesting van de Provincie Noord-Brabant en plaatsvervangend Commissaris van de Koningin.
 

Daarvoor was de heer Rüpp ook wethouder en locoburgemeester van de gemeente Uden. Naast overheidsfuncties, bekleedde hij in zijn veelzijdige loopbaan ook uiteenlopende functies als directeur en directielid bij Beter Bed, docent Nederlands en journalistiek medewerker Brabants Dagblad. Dankzij zijn uitgebreide, diverse netwerk en nevenfuncties is hij thuis in het regionale, nationale en internationale speelveld vanuit een sterke verbondenheid met Brabant.

“Brabant is jarenlang verscholen geweest achter zijn coulissen, zoals de bijna letterlijke titel luidde van het boek uit 1981 van Bert van Polen over 50 jaar Brabants Landschap. Het was professor Pieter Tordoir die in het begin van deze eeuw onze blik wist te veranderen toen hij over Brabant schreef als het Geniale Landschap. Dat is wat mij aanspreekt in het Van Gogh NP. In dit niet door een overheid opgelegde plan komt een vernieuwende en zelfbewuste beweging tot stand die integraal oog heeft voor de samenhang tussen verstedelijkt en landelijk gebied. Het is heel motiverend dat hier bewoners, overheden, maatschappelijke organisaties en bedrijven samen een gemeenschappelijk ambitie en droom voor dit deel van Brabant willen realiseren waarbij het groene landschap basis, fundament en uitgangspunt is voor een gezond woon- en leefklimaat. Daarbij ontstaan onverwachte verbindingen en nieuwe oplossingen. De tijd is daar nu rijp voor en vanuit mijn brede achtergrond en belangstelling wil ik hier graag een voortrekkersrol in spelen”.