“Tegen het einde van het jaar kom ik U nog eens goeden dag zeggen. – U zult zeggen dat ik dat menig keer vergeten heb. t’Is een jaar geleden dat ik ziek werd en ’t is voor mij moeielijk me uit te drukken in hoever ik hersteld ben al dan niet.”

Zelfportret Vincent van Gogh

Dat schreef Vincent van Gogh op maandag 23 december 1889, aan de vooravond van het nieuwe jaar 1890 aan zijn moeder vanuit Saint-Rémy-de-Provence. Hij wist niet wat dat jaar hem zou gaan brengen, verkeerde in grote onzekerheid over zijn gesteldheid en zijn ontwikkeling als schilder. We weten nu dat het zijn laatste levensjaar zou worden, op 29 juli 1890 overleed hij. Mij trof deze passage uit zijn brieven, omdat ook ik U goeden dag kom zeggen, omdat ook ik door een ziekte getroffen ben die veel onzekerheid voor de komende tijd met zich zal brengen. Bij mij openbaarde zich zo’n vier maanden geleden kanker in mijn blaas met uitzaaiingen in de longen. Ik ben onder behandeling van chemo om de uitzaaiingen te onder drukken en wellicht zelfs te laten verdwijnen, maar ook voor mij is ‘t “moeielijk me uit te drukken in hoever ik hersteld ben al dan niet”. Daar hoop ik tegen het einde van dit jaar duidelijkheid over te hebben.

U begrijpt dat het mijn werkzaamheden de afgelopen maanden danig verstoord heeft en dat ik niet heb kunnen doen en brengen wat voor Van Gogh Nationaal Park noodzakelijk is. Gelukkig gaat vanuit het Parkbureau onder leiding van Anneke Boezeman en Frank van den Eijnden genoeg energie uit om ook voor dit jaar belangrijke ontwikkelingen te kunnen melden. En mijn vervangend voorzitter Erik de Ridder is overal bijgesprongen waar het noodzakelijk was. En deed dat voortreffelijk.

Er is veel in de grondverf gezet en zelfs meer dan dat. Of het nu gaat om wandelpaden, partners binden aan Van Gogh NP of grotere projecten; Van Gogh NP heeft zijn bekendheid weten te vergroten. Dat is ook in Den Haag bij LNV niet onopgemerkt gebleven. Maar helaas heerst met name daar voor ons ook nog vooral de onzekerheid. We wachten al een jaar op een definitieve go van LNV voor dit nationale park nieuwe stijl. Steeds weer wordt bevestigd dat we goed bezig zijn, dat dit de parken van de toekomst zijn waar partners vanuit verschillende achtergronden – gemeenten, provincie, natuurorganisaties en-beheerders, (agrarische) ondernemers enzovoorts - gezamenlijk aan een economisch en ecologisch evenwicht werken waarbij stad en platteland verbonden worden en de biodiversiteit en natuurwaarden vergroot.

Het in hokjes denken is in Nederland echter nooit ver weg en voor sommigen lijkt samenwerking tussen zulke, in hun ogen, tegenstrijdige organisaties een utopie. Terwijl wij in Brabant elke dag weer bewijzen dat het kan én gebeurt. Daarom wens ik Van Gogh NP voor 2023 een voortvarende Haagse besluitvorming toe, opdat we eindelijk weten waar we aan toe zijn en ons mooie werk “Brabant iedere dag met elkaar een beetje mooier maken” kunnen afmaken. Gezien wat er allemaal al in gang is gezet en wat er al loopt, is er geen weg terug. Ik wens dan ook voor 2023 dat de binnenkort te benoemen nieuwe voorzitter direct met het Haagse ‘Go’ aan de gang kan gaan.

Met Vincents woorden uit zijn brief sluit ik af:

Nu ik wensch U prettige Kerstdagen toe en een goed oud & nieuwe jaar. In gedachten omhelsd door

Uw liefh. Vincent.

Paul Rüpp

Voorzitter