Van Gogh Nationaal Park en Provincie Noord-Brabant hebben 9 designstudenten aan het werk gezet om interventies te plegen bij de beoogde verduurzaming en vergroening van industrieterreinen. In het kader van het investeringsprogramma De Grote Oogst wordt er in Brabant op 13 industrieterreinen gewerkt aan een integrale verbetering. In het Van Gogh Nationaal Park liggen 7 van deze terreinen.

Studenten

De studenten hebben verkenningen uitgevoerd in De Rietvelden ism Gemeente ’s-Hertogenbosch, Rabobank en Netwerk Duurzaam s’-Hertogenbosch. Begin 2022 worden de resultaten van de studenten gepresenteerd.