Nieuwe pilot: Brabantse Biodiversiteitsmonitor Graasdierhouderij

Na de Brabantse biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij, waarbij agrarisch ondernemers een score kunnen krijgen voor hun duurzaamheidsprestaties, loopt er de komende tijd in opdracht van Brabants Bodem een pilot voor de ontwikkeling van een Brabantse biodiversiteitsmonitor Graasdieren.

Wegens het succes van de Brabantse Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij en Akkerbouw, waarbij agrarisch ondernemers een score kunnen krijgen voor hun duurzaamheidsprestaties, wordt er een inventarisatie gedaan voor de ontwikkeling van een Brabantse Biodiversiteitsmonitor Graasdierhouderij (BBG).  Deze inventarisatie wordt gedaan door middel van een Pilot BBG.

Pilot 2024

Adviesbureau Boerenverstand gaat in opdracht van Brabants Bodem een set KPI’s (kritische prestatie indicatoren) ontwikkelen, die inzicht geeft in de duurzaamheidsscore op zoogkoe-, schapen-, geiten (met weidegang)- en overige graasdierbedrijven. Deze KPI's worden zoveel mogelijk gebaseerd op de KPI's van de bestaande Brabantse Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij en de landelijke KPI-kernset die in ontwikkeling is.

In april 2024 is de pilot BBG gestart, waarin samen met praktijkbedrijven, sectorpartijen, de provincie Noord-Brabant en Staatsbosbeheer data en ervaringen gedeeld wordt. Dit project zal lopen tot halverwege juli 2024 en heeft als doel om een werkbare set KPI’s te ontwikkelen voor graasdierhouders. Deze pilot geeft een indicatie van de haalbaarheid voor een biodiversiteitsmonitor graasdierhouderij.