Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft 290.000 euro subsidie toegekend aan projecten in Van Gogh Nationaal Park. De subsidie loopt vooruit op de gewenste toekenning van de titel Nationaal Park nieuwe stijl die dit voorjaar voorzien is. In Van Gogh Nationaal Park werken overheden, natuur-, landbouw- en erfgoedorganisaties, waterschappen, bedrijfsleven en toerisme samen aan de ontwikkeling van het landschap van de toekomst met groen tot in het hart van de dorpen en steden. De subsidie wordt ingezet voor projecten gericht op een groene en vitale leefomgeving en educatie. De betrokken uitvoeringspartners zijn Natuurmonumenten, IVN, VisitBrabant Routebureau, ZLTO, streeknetwerk het Groene Woud en Breda University of Applied Sciences.  

50 Brabantse partners

Van Gogh Nationaal Park is een beweging waarin inmiddels bijna 50 Brabantse partners samenwerken. Samen zetten zij zich in voor de versterking van de natuur, groen dat doorloopt in steden en dorpen en vitaal boerenland midden in een economisch krachtige regio. Inwoners en burgerinitiatieven worden uitgenodigd om daarin te participeren. Zo bouwt Van Gogh Nationaal Park aan het landschap van de toekomst, geïnspireerd door het lef en de verbeeldingskracht van Vincent Van Gogh die in dit gebied opgroeide. Om deze aanpak te bekrachtigen, is de titel Nationaal Park nieuwe stijl aangevraagd bij het Ministerie van LNV. Naar verwachting zal het ministerie daar dit voorjaar een uitspraak over doen.  

Erkenning voor de collectieve ambitie

Het ministerie van LNV heeft aan een aantal projecten in Van Gogh Nationaal Park al subsidie toegekend. Anneke Boezeman (Directeur Regie Van Gogh Nationaal Park) is daar blij mee: “Dit toont aan dat we goed op weg zijn om onze gezamenlijke ambitie te realiseren: het verduurzamen en groener maken van onze regio. Een groeiend aantal  partners werkt nu al twee jaar intensief samen vanuit de overtuiging dat je als collectief de grootste stappen kunt zetten.

We hebben elkaar dwars door bestuurlijke structuren heen gevonden in de gezamenlijke missie hier het landschap van de toekomst te ontwikkelen: vitaal, gezond en mooi, met groen tot in het hart van de dorpen en de steden. Een missie in lijn met het concept van de Nationale Parken nieuwe stijl dat natuur, landschap, erfgoed, economie en het sociale aspect combineert.”

Educatie, vitaliteit en duurzaamheid

De subsidie van LNV wordt gebruikt voor projecten die de uitgebalanceerde, brede agenda van Van Gogh Nationaal Park weerspiegelen. Van het ontwikkelen van educatieprojecten voor jeugd en jongeren, tot het maken van een ontwikkelplan voor een toegankelijkere boomteeltsector met de beeldende titel “Versailles van het Noorden”. Ook op de agenda: de ontwikkeling van een Van Gogh academie, de realisatie van een landschapsbiografie voor het bekenlandschap van de Dommel en voor het westelijk deel van het Van Gogh Nationaal Park, het ontwikkelen van Van Gogh wandelroutes en het versterken van groene verbindingen in het gebied. De projecten dragen bij aan een fijne en gezonde leefomgeving in een groot gebied van Etten-Leur tot Laarbeek en van Zundert tot ’s-Hertogenbosch.

Masterplan Van Gogh Nationaal Park

De partners van Van Gogh Nationaal Park hebben hun ambitie vastgelegd in een masterplan. Daarin worden vier ontwikkellijnen beschreven die de pijlers vormen onder de samenwerking: versterking van natuur, landschap en erfgoed; perspectief voor  landbouw en voedsel; ontwikkeling stad- landverbinding; bevorderen duurzaam toerisme.