Korting voor Brabantse boeren op kruidenrijk grasland

Vanaf 28 januari 2022 is het weer mogelijk om kruidenrijk zaaigoed met korting te bestellen via www.1000ha.nl. Met deze kortingsactie helpen de provincie Noord-Brabant en Brabants Bodem veehouders om 275 hectare kruidenrijk grasland in te zaaien. De ondernemers krijgen 150 euro korting.

De actie is landelijk een groot succes. Vorig jaar was een vergelijkbare Brabantse kortingsactie voor 250 hectare, gefinancierd door de provincie, in één week uitverkocht. Uit een enquête blijkt dat de meeste boeren die eenmaal hebben geëxperimenteerd met kruidenrijk grasland daarmee verder willen.

​Elies Lemkes-Straver, gedeputeerde landbouw bij de provincie Noord-Brabant: “Kruidenrijke graslanden zijn goed voor de biodiversiteit, de bodemkwaliteit en de gezondheid van koeien. Ze leveren bovendien een gevarieerder landschap op. We steunen dit initiatief omdat we in de landbouw graag activiteiten stimuleren waarbij natuur nadrukkelijk onderdeel uitmaakt van de bedrijfsvoering maar die ook waardevol zijn voor het inkomen van de boer.”

Goed voor klimaat en biodiversiteit

Kruidenrijk grasland is beter voor de bodem, klimaat en biodiversiteit, maar voor boeren betekent het een andere manier van werken. Kruidenrijk grasland heeft vele voordelen: meer (bloeiende) kruiden en grassen, dieper wortelende soorten die beter tegen droogte kunnen, een vitale bodem vol leven en meer insecten op het veld. Dat alles samen is weer goed voor vogels. Ook voor koeien is een mengsel van grassen en kruiden gezond. Om meer kruidenrijk grasland te realiseren, bieden Urgenda, LTO, Pure Graze en Barenbrug via een crowdfundingsactie 1001 hectare kruidenrijk grasland met korting aan. Boeren kunnen uit verschillende mengsels kiezen voor een mengsel dat past bij hun bedrijfsvoering en grondsoort.

​Ondernemers zijn enthousiast

Boeren kunnen zaaigoed voor maximaal 3 hectare aanvragen. Zo kunnen veel ondernemers experimenteren met kruidenrijk grasland. Ondernemers zijn erg enthousiast over de actie, zo blijkt uit een enquête onder boeren. 57% van de ondernemers wil zeker meer percelen inzaaien, 47% kijkt het nog even aan, en slechts 6% wil niet verder.

Henk Kerkers, melkveehouder uit Sterksel, zaaide in september 2020 drie hectare kruidenrijk grasland in dankzij de campagne 1001ha: “Ik heb dezelfde opbrengst gehaald op deze percelen met minder stikstof en betere waterberging. 1001ha is een mooie campagne die met een kleine stimulans boeren helpt om de eerste stap te zetten. Inmiddels heb ik 11 hectare ingezaaid, gedeeltelijk met een zelf samengesteld mengsel dat goed past bij mijn bodem.”

Anders denken

Behalve winst voor het klimaat, bodem en biodiversiteit, draait de campagne vooral om het leerproces van de melkveehouders. Kruidenrijk grasland beheren is niet zo makkelijk als het lijkt, het beheer is anders dan van 'gewoon' grasland. De boeren krijgen daarom uitgebreide begeleiding in de vorm van webinars, open dagen, whatsappgroepen, filmpjes en blogs. Door de actie kunnen zij ervaren dat kruidenrijk grasland heel veel voordelen brengt en geen (financiële) nadelen.

​Bestellen 

Het mengsel is met korting te bestellen via https://1001ha.nl/