Jan Baan is bij zijn afscheid als directeur van Het Brabants Landschap op 26 mei 2021 door voorzitter Yvo Kortmann van Van Gogh Nationaal Park i.o., mede namens Nationaal Landschap Het Groene Woud, Brabants Bodem en de Landschapstriënnale 21 uitvoerig bedankt voor zijn jarenlange, tomeloze inzet, het vele werk en de inbreng van zijn grote deskundigheid voor het ‘Brabantse Landschap’ in de breedste zin van het woord. 

Patroon van Van Gogh NP

Bijzonder accent kreeg zijn rol als een van de initiatiefnemers van het Van Gogh Nationaal Park, reden waarom Jan Baan door voorzitter Yvo Kortmann werd ‘benoemd' tot  Patroon van Van Gogh NP i.o.. Deze eretitel van beschermheer wordt in zeer uitzonderlijke gevallen verleend voor mensen met grote verdiensten voor de ontwikkeling van het Nationaal Park nieuwe stijl.

Yvo Kortmann sprak daarbij de verwachting uit dat Jan Baan zich vanuit deze rol ook na zijn pensionering blijft inzetten voor de belangen en ambities van Van Gogh Nationaal Park io. Een bronzen sculptuur, voorstellende ‘De Arenleester’ van Vincent Van Gogh (zie foto) met bijbehorende oorkonde zal aan Jan Baan op een later tijdstip worden overhandigd.