Jaaroverzicht Van Gogh Nationaal Park: in vogelvlucht door 2023

Jaarverslag Van Gogh Nationaal Park

Van Gogh NP is in volle gang: met 450 melkveehouders aangesloten bij de Biodiversiteitsmonitor, jonge Van Gogh NP-pioniers met frisse ideeën, inspirerende initiatieven in de Van Gogh NP Academie en het opnemen van Van Gogh NP als ambitie in de Brabantse Verstedelijkingsakkoorden. Onze partners dragen bovendien vanuit hun kernactiviteiten ook al volop bij door beekherstel, ecologische verbindingszones en duurzaam toerisme. In dit jaaroverzicht een bloemlezing in woord en beeld met linkjes naar achtergronden. We wensen u veel leesplezier!