Floris Alkemade is architect en stedelijk ontwerper. Na zijn afstuderen bij Rem Koolhaas aan de TU Delft was hij 18 jaar lang verbonden aan het bureau Office for Metropolitan Architecture van diezelfde Koolhaas. Op 1 september 2015 trad Alkemade aan als Rijksbouwmeester. Hij bewaakt en bevordert de architectonische en stedenbouwkundige kwaliteit van rijksprojecten en adviseert in die hoedanigheid de minister van Binnenlandse Zaken.

Interview

Ronald Kramps, gebiedsmanager bij de Provincie Noord-Brabant ging in gesprek met Floris. Wat is zijn zienswijze op Van Gogh NP? Aanleiding was het verschijnen van het Masterplan Van Gogh Nationaal Park.

Interview bekijken

In het videogesprek geeft de Rijksbouwmeester een reflectie op dit Masterplan.

Alkemade is –zowel vakmatig als als inwoner- betrokken bij de ontwikkelingen in het bekenlandschap van Brabant, dat nu de drager vormt van het Masterplan.

Binnenkort publiceren we via Van Gogh NP ook een podcast met Floris Alkemade waarin uitgebreid wordt stilgestaan bij zijn recent verschenen boek ‘De toekomst van Nederland – de kunst van richting te veranderen’. Dit boek biedt interessante aanknopingspunten voor de beweging die Van Gogh NP wil faciliteren.