Partner aan het woord: gemeente Breda

In Van Gogh Nationaal Park werken we met meer dan 70 Brabantse partners samen aan een mooie, gezonde en groene leefomgeving. Een partner van het eerste uur is gemeente Breda. Een partner die tal van mooie en inspirerende voorbeelden heeft vanuit de eigen kerntaken en ambities en met concrete projecten de filosofie van Van Gogh NP al vanzelf toepast. Hoe doen ze dat? We vragen het Peter Bakker, wethouder Klimaat en Energie in Breda.

Waarom heeft Breda gekozen om partner van het Van Gogh NP te zijn?

In Breda willen we groen, grenzeloos en gastvrij zijn. Onze ambitie is om een groene stad te zijn, waar het prettig en gezond wonen en werken is. Een ‘Stad in een Park’, waarin natuur en landschap reiken tot in het hart van onze stad. Hierbij houden we ook rekening met de economische kracht van de regio. Denk aan de ontwikkeling van duurzame landbouw, goede vestigingslocatie voor bedrijven, maar ook aan de rijke historie van onze prachtige stad. Breda is als stad volop in ontwikkeling. We bouwen niet alleen aan nieuwe woningen, maar ook aan natuur in én om de stad. In deze natuur zorgen we voor mogelijkheden voor recreatie. Deze ambities kunnen we niet realiseren als stad alleen. De stad heeft het ommeland nodig en omgekeerd. De levende natuur en het water laten zich niet aan gemeentegrenzen binden, net zo min als onze inwoners en bezoekers dat in hun dagelijks leven doen. We werken daarom nauw samen met diverse gemeenten, en (in Van Gogh NP-verband) zijn dat met name de gemeenten die ook samen optrekken in Landstad de Baronie. Door samen te werken met andere partijen leren we van elkaar en raken we geïnspireerd. De ambities van het Van Gogh NP sluiten hier mooi op aan.

Wat wil Breda bijdragen aan de ontwikkeling van het Van Gogh NP? Als stad en voor u als wethouder?

Breda is een plek vol mogelijkheden om te experimenteren. Binnenstedelijk vinden grote ontwikkelingen plaats. Denk aan het doortrekken van de Mark en de gebiedsontwikkelingen rond ’t Zoet en Seeligpark. Op deze plekken komt straks alles samen. Wonen, groen, recreëren, biodiversiteit, noem het maar op. Deze plekken laten zien dat Breda zich klaarmaakt voor de toekomst. Als wethouder breng ik partijen bij elkaar en zorg ik dat er ruimte blijft voor nieuwe ontwikkelingen en initiatieven.

Breda is genomineerd voor Breda National Park City. Wat houdt dat in? En hoe verhoudt zich dit tot het partnerschap in Van Gogh NP?

In Londen hebben ze het initiatief genomen om de stad als een ‘nationaal park’ uit te roepen. Londen vormt een belangrijke voedingsbodem voor de natuur. Er komen veel planten en dieren voor in de stedelijke leefomgeving. Bijzonder hieraan is dat bewoners van Londen zelf het initiatief hebben genomen om de natuur in de stad op deze manier te omarmen. Londen wil meer steden inspireren om mee te doen. In 2025 willen ze dat vijfentwintig steden over de hele wereld de titel National Park City dragen. Adelaide is de tweede stad met deze titel en Breda is op koers om als derde stad in de wereld deze titel te krijgen. Een enorme eer als dat lukt! We zien dat er in Breda ook veel draagvlak is binnen de stad. De community Stad in een Park, een groep vrijwilligers, bundelt de krachten en kennis op dit gebied. De community is ook degene die de titel National Park City heeft aangevraagd voor Breda. We zien dit als startpunt om te zorgen voor nog meer nieuwe ontwikkelingen. Bij de titel horen ook verplichtingen. Breda wil dit mede invullen door binnen Van Gogh NP het belang van groen in de totale context van een goede stedelijke ontwikkeling uit te dragen. Het versterkt elkaar als Breda als National Park City ook daadwerkelijk in een Nationaal Park ligt.

Welke kansen ziet u voor de verdere doorontwikkeling van Van Gogh NP en welke aandachtspunten wilt u meegeven om zo succesvol mogelijk te zijn?

Het Van Gogh NP biedt een goed platform voor partijen om hun kennis en ervaring te delen. We kunnen hierbij de gezamenlijke ambitie realiseren om het eerste ‘Nationaal Park nieuwe stijl’ te worden. Partijen die elkaar normaal gesproken niet treffen, kunnen elkaar uitdagen om over hun grenzen heen te stappen. Deze ontwikkeling kan verder worden doorgezet. Gezien de complexiteit van alle opgaven die er spelen in de stad, regionaal en provinciaal moet er nog meer worden samengewerkt om kansen die er liggen te benutten.