In memoriam Paul Rüpp

Op 26 maart is Paul Rüpp overleden. In december 2021 startte hij als voorzitter van Van Gogh Nationaal Park vol bezieling en enthousiasme met een bijzondere opdracht om dit Nationale Park nieuwe stijl vorm te geven. Helaas maakten persoonlijke omstandigheden het hem onmogelijk die functie langer uit te voeren.

Paul was een bestuurder met passie, humor en oog voor zijn omgeving. Op 14 maart is hij benoemd tot patroon van het Van Gogh Nationaal Park. De eretitel en het bijbehorend bronzen beeldje van de Arenleester van Vincent Van Gogh zijn hem namens alle partners uitgereikt door Jan Post, bestuurder van de stichting Van Gogh Nationaal Park. Paul sprak zijn dank uit voor deze onderscheiding en gaf aan dat hij zelf nog meer inhoud had willen geven aan deze taak. Hij sprak de hoop en verwachting uit “Dat de parel van Van Gogh Nationaal Park, onder leiding van opvolger Martijn van Dam en alle partners, mag glanzen om de provincie nog mooier, gezonder en groener te maken. Met dank en ook een knipoog naar Vincent. Prachtige inspiratiebron.”

Iemand die zoekt naar gevoel in zijn werk die moet eerst zelf gevoelen en leven met zijn hart

Vincent van Gogh (brief 186)