Van Gogh NP Atelier

8 juli jl. vond Atelier Van Gogh NP plaats, de halfjaarlijkse netwerkbijeenkomst van Van Gogh NP. 

Dit atelier., voor alle 60 partners (SOK-partners, sponsors en deelnemers in natura), wordt georganiseerd om elkaar te inspireren en elkaar aan te spreken op ontwikkelingen in Van Gogh NP. Dit aan de hand van concrete casussen. het thema van deze editie: “Het stroomt in Van Gogh NP”.

Een goed begin is het halve werk

Na de opening door Erik de Ridder, vice-voorzitter Regiegroep van Gogh NP, ging het programma van start. Allereerst met Joris Hogenboom, directeur Brabants Landschap en eigenaar van het Heerkenshuis, de locatie van Atelier Van Gogh NP. Hij vertelde over de voormalige steenfabriek, over de dreiging van een bedrijventerrein op deze locatie en over de aankoop door Brabants Landschap als groene natuurverbinding tussen Loonse en Drunense Duinen. Kampina en Oisterwijkse vennen. 

#WijZijnVanGoghNP

Renske Visscher trapte daarna af en benadrukte het belang van participatie in de beweging #WijZijnVanGoghNP. IVN Natuureducatie activeert bewoners en ondernemers om mee te doen en om hart te hebben voor de natuur. Om lokale initiatieven te bevorderen en een podium te geven, lanceert Renske het idee van de ‘Gouden Zaaier’. Een jaarlijks uit te reiken pluim voor een inspirerend persoon van een lokaal initiatief. Een pluim in de vorm van een lemniscaat, met zaadjes en een financieel bedrag.

Van Gogh los

Van Gogh NP is niet los te koppelen van de naamgever: Vincent Van Gogh. Daarom gaf Patrick Timmermans aan de hand van drie schilderijen een boeiende lezing. Vincent leefde nota bene zelf ook in onze dynamische Brabantse omgeving, met het landschap als zijn inspiratie. De voordracht van Patrick Timmermans werd met luid applaus gewaardeerd en is hier terug te lezen.

Bekijk hier de presentatie

Infiltratie begint bij de voordeur

Erik de Ridder nam het gezelschap mee in groeiende belang van een toekomstig watersysteem.  Aan de hand van enkele mooie voorbeelden liet hij zien dat water en bodem een sturend principe in het bekenlandschap van Van Gogh NP is, tot in de steden! Hij benadrukte ook dat we dat niet alleen kunnen. Samen met partners van Van Gogh NP, zoals de waterschappen, Brabant Water en anderen, zorgen we voor een toekomstbestendige leefomgeving, waar water voor landbouw, natuur en drinkwater op peil is en blijft.

De zaadjes oogsten

Teunie heeft tijdens de bijieenkomst de onderwerpen, zoals de opbrengst van de aangeleverde zaadjes (voorbeelden participatie) en druppels (goede voorbeelden belang van water in Van Gogh NP) visueel gemaakt. De  oogst is groot! De initiatieven en druppels zullen nader worden bekeken en waar het kan een podium krijgen als voorbeelden van participatie. Dit ter inspiratie voor anderen. Mogelijk zitten er ook ‘Gouden zaaiers’ tussen.

Een succesvolle editie

Als afsluiting was er een korte terugblik op de dag een vooruitblik naar de volgende editie. Deze vindt plaats op 8 december 2022 op Eindhoven Airport. Een speciaal dankwoord ging uit naar drie regiegroepleden die helaas aftreden: Coby van der Pas (Noordoost), Johan de Beer (West) en Piet Machielsen (Stedelijke gebied Eindhoven). Zij waren vanaf het begin betrokken en stonden aan de basis van het ontkiemproces van Van Gogh NP.