Groener boeren verdient beter!

   

Vier workshops

Workshop 1: Hoe werkt de BBM?

Systematiek, indicatoren, streefwaarden en werkwijze beloningen.

Door Andrea Almasi en Carlo Braat (projectteam BBM) en melkveehouder Christien Ondersteijn.

Hoe werkt BBM
Hoe werkt BBM
 • Hoe werkt BBM

   

Workshop 2: Van pachter naar partner

Verpachten van SBB-grond aan natuurinclusieve agrariërs

Door Theo Bakker (Staatsbosbeheer) en melkveehouders Dirk Roelants en Lars van Loenhout.

Van Pachter naar partner Brabantse Biodiversiteitmonitor Melkveehouderij
 • Van Pachter naar partner Brabantse Biodiversiteitmonitor Melkveehouderij

   

Workshop 3: GLB ecoregelingen en BBM

Relatie tussen de indicatoren van de biodiversiteitsmonitor en de GLB-ecoregelingen

Door Dorieke Goodijk (KoningBoer) en melkveehouder Paul Schots

GLB-ecoregelingen en Brabantse Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij
 • GLB-ecoregelingen en Brabantse Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij

   

Workshop 4: Beleidsruimte is ook belonen (via het stallenbesluit)

De biodiversiteitsmonitor en de uitzonderingsregel stallenbesluit.

Door Theo van de Ven (provincie Noord-Brabant)

Beleidsruimte is ook belonen via het stallenbesluit
 • Beleidsruimte is ook belonen via het stallenbesluit

Programma

13:30u – Opening

Dagvoorzitter Susan Martens (Bureau ZET) en Yvo Kortmann, voorzitter Brabants Bodem.

13:35u - Brabantse Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij 

 • Wat is de BBM en hoe werkt het in de praktijk bij het managen van een melkveebedrijf: twee melkveehouders over hun ervaringen.

 • Hendrik Hoeksema (ZLTO) en Femke Dingemans (Brabantse Milieufederatie) vertellen waarom de Biodiversiteitsmonitor een belangrijk instrument is om de prestaties van melkveehouders objectief en integraal in kaart te brengen en te belonen.

14:05u - Het belang van de Biodiversiteitsmonitor 

 • Het belang van de BBM voor het herstel van de biodiversiteit|Natasja Oerlemans (Wereld Natuur Fonds en Deltaplan Biodiversiteit) 

 • De Biodiversiteitsmonitor en de rol van de markt/ketenpartners|In gesprek met Ruud Tijssens (Agrifirm), Jeen Nijboer (Rabobank) en Hester Maij (FrieslandCampina).

Pauze

​​14:40u - Lonkend perspectief: verbreding, opschaling, stapeling van beloningen

 • In gesprek met Sander Band (Ministerie LNV), Elies Lemkes (Gedeputeerde Provincie Noord-Brabant), Joris Hogenboom (Brabants Landschap) en Vincent Lokin (Waterschap De Dommel)

15:05u - Afsluiting plenair programma

 • Door Yvo  Kortmann, voorzitter Brabants Bodem

15.10u – Humoristisch intermezzo met poppenspeler Armand Schreurs  

Pauze

​15:30u - Parallelle workshops

 1. Hoe werkt de BBM? Systematiek, indicatoren, streefwaarden en werkwijze beloningen|Andrea Almasi en Carlo Braat (projectteam BBM)

 2. Van pachter naar partner |Theo Bakker (Staatsbosbeheer) 

 3. Ecoregelingen nieuwe GLB en BBM|Dorieke Goodijk (KoningBoer)

 4. Beleidsruimte is ook belonen|Theo van de Ven (provincie Noord-Brabant.

In iedere workshop is een melkveehouder aanwezig om over de ervaringen uit de praktijk te vertellen.

16:30u – Einde

​Over Brabants Bodem
In Brabants Bodem werken we aan een nieuw perspectief voor agrarisch ondernemers die bijdragen aan de kwaliteit van natuur en landschap in Van Gogh NP. We werken samen met boeren aan een sterke landbouw in een aantrekkelijk, waardevol en toekomstbestendig landschap. www.brabantsbodem.nl