Groene loper voor Van Gogh Nationaal Park in het midden van Brabant

Op 30 maart 2021 is ‘Van Gogh Nationaal Park in ontwikkeling’ officieel van start gegaan. Namens meer dan 50 samenwerkende partners, hebben Commissaris van de Koning Ina Adema en Voorzitter Yvo Kortmann symbolisch de deur geopend naar het landschap van de toekomst. Dat deden ze op landgoed Out Herlaer in het bijzijn van Donné Slangen, Directeur Natuur van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Als pioniers bundelen de Brabantse partners vanuit verschillende belangen hun krachten voor de ontwikkeling van natuur en landschap in een stedelijke omgeving met 1,5 miljoen inwoners. De uitvoering van het Masterplan Van Gogh NP i.o. is daarmee als proeftuin van start gegaan met Vincent Van Gogh als inspiratiebron.

Groene loper voor Van Gogh Nationaal Park

Van Gogh NP i.o. start bij de voordeur

De officiële starthandeling op 30 maart vond plaats op Out Herlaer. Daar wordt ook Buiten Museum Herlaer gerealiseerd door Brabants Landschap en Het Noordbrabants Museum. Ina Adema en Yvo Kortmann openden symbolisch de deur naar Van Gogh NP i.o. en de partners beklonken met een gezamenlijke boodschap hun meerjarige samenwerking. Zo werd het unieke karakter gemarkeerd van de Brabantse beweging Van Gogh NP i.o., een proeftuin zonder hekken die start bij de voordeur van alle Brabanders in het gebied. De integrale aanpak is gericht op het versterken van de topnatuur en het ontwikkelen van waardevol, vitaal landschap met groen tot in het hart van de dorpen en steden.

  • Links: Ina Adema, Commissaris van de Koning Provincie Noord-Brabant

    Rechts: Yvo Kortmann, Voorzitter Van Gogh Nationaal Park i.o.

  • V.l.n.r: Jan Baan, Directeur Brabants Landschap, Charles de Mooij, Directeur Het Noordbrabants Museum, Ina Adema, Commissaris van de Koning Provincie Noord-Brabant

Geïnspireerd door de bijzondere bijeenkomst, de unieke omgeving en de uitzonderlijke omstandigheden, opende voorzitter Yvo Kortmann in dichtvorm:

“Landschap van de Toekomst, Tot in dorpen en steden;

Gecombineerd met grote opgaven, Zó is een NP in het heden!

Gedragen door die keur aan partners, SAMEN; jong, oud, van land en stad;

Uniek van schaalniveau, Zo doen wij Brabanders dat!

Grote proeftuin van onschatbare waarde, Nationaal Park nieuwe stijl puur sang;

De blik naar de toekomst, Bij ‘nieuwe stijl’ juist van belang”

De Brabantse aanpak: onverwachte verbindingen en innovatieve oplossingen

Commissaris van de Koning Adema sprak tijdens de openingshandeling haar waardering uit voor het feit dat de Brabantse partners, vanuit hun inhoudelijke expertise, de verbinding aangaan met innovatie, kunst en design en zo bijdragen aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat, duurzaam toerisme en perspectief voor de landbouw. “Het Van Gogh Nationaal Park is een eigenzinnig, heel Brabants, bijeenbrengen van kunst en cultuur in een landschap waar het mogelijk is letterlijk in de voetsporen van Vincent te treden. Het vinden van evenwicht tussen economische belangen, natuur en landschap. Net weer even anders dan gebruikelijk, de kansen en de vernieuwing zoekend.”

Statusaanvraag

Op 30 maart vorig jaar hebben de partners van het Van Gogh NP i.o. bij het ministerie van LNV een aanvraag ingediend voor de status Nationaal Park. Bij de openingshandeling ging Donné Slangen, die namens het ministerie van LNV demissionair minister Carola Schouten vertegenwoordigde, daarop in. Hij sprak waardering en complimenten uit voor de kracht van de regio met een groot aantal  en diversiteit aan partners. De aanpak en waarden, met verbindingen tussen stad en ommeland en tussen maatschappelijke transitieopgaven en het landschap, sluiten helemaal aan op de koers van LNV. Ook het besef dat natuur belangrijk is, maar dat de aanpak alleen in de (donkergroene) natuurgebieden met een hek eromheen, onvoldoende is. Slangen benadrukte dat, om de uitdagingen rond stikstof en biodiversiteit op te lossen, juist een aanpak in de lichtgroene gebieden van belang is. Daarom is het Van Gogh NP i.o. volgens hem het eerste voorbeeld hoe om te gaan met behoud en versterking van natuur in een stedelijke omgeving met 1,5 miljoen mensen. Aangezien deze nieuwe aanpak anders is dan de huidige criteria voor Nationale Parken beschrijven, neemt de minister van LNV nog de tijd om te beslissen over de aanvraag.  

Na de start van het Van Gogh NP i.o. Sprak Cornald Maas in de salon Van Gogh met diverse gasten. Adriaan Geuze zag het al helemaal voor zich: “Over 5 jaar zouden we vanuit alle dorpen en steden de neus achterna moeten kunnen lopen zó de natuur in”.

Van Gogh NP i.o. is gastregio voor de Landschapstriënnale 2021 die op 1 april van start gaat. Daarin staan hoogwaardig groen en de vernieuwing van het landschap centraal in tien Landschapslaboratoria. De resultaten daarvan dragen bij aan de ontwikkeling van het Van Gogh NP i.o.