Melkveehouders werken met aan kosten-batenanalyse

Wij.land en Brabants Bodem analyseren de kosten en baten van een (meer) natuurinclusieve landbouw. Zowel vanuit overheden als de markt wordt gestuurd op een meer natuurinclusieve landbouw. Maar welke kosten en baten brengt dat voor verschillende melkveehouders met zich mee? Daar heeft Wij.land een instrument voor ontwikkeld: de kosten-baten analyse natuurinclusieve landbouw (KBA).

Vanuit Brabants Bodem doen 10 melkveehouders deelnemen aan deze analyse. Hun bedrijfseconomische gegevens worden nu geanalyseerd en later dit jaar start een studieclub om de analyseresultaten onderling te bespreken en daar lessen uit te trekken.