Gezocht: 15 melkveehouders voor kosten-batenanalyse NIL

Gezocht: melkveehouders die samen met Wij.land en Brabants Bodem de kosten en baten van een (meer) natuurinclusieve landbouw in beeld willen brengen! Zowel vanuit overheden als de markt wordt gestuurd op een meer natuurinclusieve landbouw. Maar welke kosten en baten brengt dat voor verschillende melkveehouders met zich mee? Daar heeft Wij.land een instrument voor ontwikkeld: de kosten-baten analyse natuurinclusieve landbouw (KBA). Vanuit Brabants Bodem kunnen maximaal 15 melkveehouders deelnemen aan deze analyse. 

Gevraagd wordt om diverse bedrijfsgegevens in te vullen in het instrument (ook economische gegevens). Deze gegevens worden zeer zorgvuldig gebruikt (niet herleidbaar) voor rapportages richting overheden. Er is een vergoeding van €500 voor de tijd die je hier als melkveehouder in steekt. Daarnaast biedt het inzicht in de eigen bedrijfsvoering en kansen voor verlaging van de kosten en verhoging van de baten. Ook met neventakken op het bedrijf is het mogelijk om mee te doen. 

Interesse?

Meld je voor 20 februari aan bij Dorieke Goodijk via info@koningboer.nl of neem telefonisch contact op via 06-30564553.

Brabantse Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij