Zaaien en oogsten tijdens terugkomdag Van Gogh NP Academie

Op woensdag 27 september vond de tweede terugkomdag plaats voor deelnemers aan Van Gogh NP Academie, de samenwerkingsruimte voor initiatiefnemers die buiten de lijnen kleuren. De ondernemende ambassadeurs kwamen, met begeleiders van de Academie en directie van het Parkbureau, samen in het Heerkenshuis op het voormalige terrein van de Steenfabriek in Udenhout. Met de terugkomdag voorziet het Parkbureau in de behoefte van de deelnemers aan en begeleiders van de Van Gogh NP Academie om elkaar te blijven zien.

Met hun mooie projecten jagen de deelnemers aan de Academie hun dromen na voor een groenere omgeving of nieuwe manier van leven en werken. Tijdens de terugkomdag werd er gereflecteerd, teruggekeken en vooruitgeblikt. Deelnemers vertelden waar ze staan met hun project, initiatief en/of droom, wat al is gelukt, wat de volgende stap is en wat nu nodig is. Zo vindt er waardevolle kruisbestuiving en intervisie tussen de deelnemers van verschillende edities van de Academie plaats.

Lessons learned

Na een warm welkom door projectleider en organisator Ronald Kramps, vertelde mede-begeleider Wim Ruis een mythe over een geheime vijfde Ierse provincie. Alle deelnemers hebben vervolgens een woord, zin of illustratie van betekenis over hun casus opgetekend op een vel papier. Gedurende de rest van de terugkomdag was er ruimte voor de alumni om elkaar te vertellen hoe het gaat, wat wel lukt, wat niet lukt en waar ze hulp bij kunnen gebruiken.
In het plenaire deel van de middag hebben Eugène van Lieshout en Hubert van Hout vertelt over provinciaal beleid, de omgevingsvisie, de omgevingsverordening en de beleidsregel maatwerk omgevingskwaliteit.
Hans van Dommelen, verbinder van overheid en samenleving bij de provincie Noord-Brabant, vertelde heel beeldend over zijn dagelijkse werk aan de hand van twee elastieken. Het ene elastiek verbindt Hans met het provinciehuis, met de politiek, belastinggeld, wet- en regelgeving, risicomijdend gedrag, controle en verantwoording en verantwoordelijkheid. En via het andere elastiek is Hans verbonden met de leefwereld, met samenwerken en participatie, met maatwerk, gebiedsgericht, ondernemend en integraal. En de kunst is geen van de twee elastieken te laten knappen en de spanning die voortdurend aanwezig is te benoemen met elkaar. Het is mensenwerk en we moeten in dialoog blijven.
Tot slot vertelde Anneke Boezeman na de pauze over de stand van zaken aangaande het Van Gogh NP en over de communicatietools die de deelnemers aan de Academie ter beschikking krijgen.

Buiten de lijnen kleuren

Stuk voor stuk zijn de deelnemers aan de eerste vier edities, de hemelbestormers, de koplopers, de pioniers, de ambassadeurs en de initiatiefnemers van maatschappelijk relevante projecten die bijdragen aan een mooie, groene en gezonde leefomgeving. Met het Van Gogh NP en de Academie als ‘Tussenruimte’ probeert het Parkbureau de deelnemers maximaal te ondersteunen, te verbinden en podium te geven om hun dromen werkelijkheid te laten worden. Het Parkbureau en de begeleiders van de Academie zijn dan ook ontzettend trots op de Alumni. Trots op hun lef en doorzettingsvermogen om buiten de lijnen kleuren.

Editie 5 van start gegaan

Twee weken geleden is editie 5 van de Academie met tien nieuwe deelnemers van start gegaan. In 2024 start er geen editie, omdat we dat jaar focussen op 10-15 bestaande casussen die we gaan vastpakken, verbinden en doorontwikkelen met de Regiegroep en partners zodat ze nog zichtbaarder, tastbaarder en concreter worden.

Daarnaast willen we verder bouwen we aan een levende community en marktplaats. Afhankelijk van de resultaten en bespiegelingen in 2024 bouwen we vanaf 2025 verder aan de community door weer nieuwe casuïstiek aan te boren.

Kijk voor meer informatie over de Academie, de deelnemers en hun cases op www.vangoghnationaalpark.nl/academie.