Eetbaar landschap met Brabantse voedselbossen

Met vijf agrarisch ondernemers tenminste vijf hectare voedselbos in het Van Gogh Nationaal Park aanleggen: dat is het doel van dit nieuwe project van Brabants Bodem én daarmee een belangrijke stap in de transitie naar meer natuurinclusieve landbouw.

Ecologische én economische meerwaarde

In het Van Gogh Nationaal Park werken agrariërs en de maatschappij op een nieuwe manier samen: in dit gebied dragen we met het project Brabants Bodem bij aan een gezonde en leefbare omgeving. Hier is de (voedsel)productie in evenwicht met het maatschappelijk belang en met het belang van de toekomstige generaties die ook graag agrarisch ondernemer willen worden. De aanleg van voedselbossen kan hierin een belangrijke aanjager zijn.

De boer op

Meer natuurinclusief en een duurzame manier van voedselvoorziening dus, door middel van voedselbossen. Een mooi streven én haalbaar, aldus John Vermeer, verduurzamer en voorvechter van voedselbossen. Vermeer: “Ik ben sinds 2015 volop betrokken bij de voedselbosbeweging in Brabant. In de afgelopen tijd heb ik met verschillende partijen mogen werken aan een combinatie van bomen en landbouw om zo meer bomen terug in het landschap te krijgen. Nu mogen we in dit project ‘de boer op’ aan de slag met agrarische bedrijven die het significant anders willen gaan doen. Zo maken we de kansen van voedselbossen voor natuurinclusieve landbouw zichtbaar door de aanleg van minimaal vijf ha voedselbossen op vijf agrarische bedrijven.”

Eetbaar landschap

Sjef van Dongen, landbouwkundig ingenieur en eigenaar Fruitzforlife, heeft van Brabants Bodem de opdracht gekregen volgens vooropgestelde criteria vijf geschikte agrarisch ondernemers te selecteren en te begeleiden. “En samen met hen gaan we tenminste vijf hectare voedselbos realiseren”, aldus een enthousiaste Van Dongen. “Het gaat erg goed en we zijn al met ondernemers in gesprek. In het selectieproces brengen we verschillende factoren in kaart zoals de ligging van het bedrijf, type grond, wat de toekomstplannen zijn, het beplantingsplan e.d. Ook is de diversiteit in de sectoren, omvang en het type bedrijf belangrijk. Zo spreken we nu met een varkenshouder, schapenhouder, akkerbouwer, zorgboerderij en melkveehouder. Het worden dus vijf unieke locaties waarvoor we eetbaar landschap aanleggen.”

Brabant als voorloper

Het project start in oktober 2023 en loopt tot eind 2024. “Eind volgend jaar moet alles aangelegd zijn”, zo vertelt Van Dongen. “Het plantseizoen is nu van start gegaan dus dit is dé tijd om te starten met de aanleg. En ik kijk ernaar uit want het blijft bijzonder om te laten zien hoe je een eetbaar landschap ontwerpt en realiseert. Daar is Brabant op dit moment ook wel uniek in, ik zie dat andere provincies nog niet zo ver zijn. Hier zie je dat we elkaar vinden om voor de problematiek van oudsher samen oplossingen te zoeken, en open te staan voor duurzame vernieuwing.”

Oproep nieuwe deelnemer

Voor dit project ‘Voedselbossen in Van Gogh NP’ zijn we op zoek naar een actieve agrarisch ondernemer (zowel plantaardig als dierlijk) in het Van Gogh Nationaal Park die met de aanleg van een voedselbos van tenminste 0,5 ha aan de slag wil. Vanuit het project is kennis en financiering beschikbaar voor het aanleggen van een voedselbos. Een voedselbos draagt bij aan biodiversiteit, beter waterbeheer en een vitale bodem, en is een interessant aanvullend verdienmodel. Meer informatie en opgave via Sjef van Dongen (Fruitzforlife) via info@fruitzforlife.

Over Brabants Bodem

Brabants Bodem ontwikkelt een nieuw perspectief voor agrarisch ondernemers die bijdragen aan de kwaliteit van natuur en landschap in Van Gogh NP. We geven invulling aan het doel van Van Gogh NP: samen werken aan een aantrekkelijk, waardevol en toekomstbestendig landschap. Agrarische productie is daarbij in evenwicht met het maatschappelijk belang. Om dit te kunnen bereiken sluiten agrariërs en de maatschappij in het Van Gogh NP een nieuw partnerschap.

De aanleg van voedselbossen draagt bij aan de doelen van Brabants Bodem. Belangrijk hierbij is dat er zowel ecologische als economische meerwaarde ontstaat. Bomen en struiken zijn goed voor de bodem, het vasthouden van water, de biodiversiteit, het voorkomen van hittestress en verbreden het verdienmodel van boeren. En dat is nou precies wat Brabants Bodem wil bereiken: een versterkte landschappelijke en ecologische kwaliteit van het Van Gogh Nationaal Park verbinden aan een versterkt economisch perspectief voor agrarische ondernemers.