Drie Gouden Zaaiers en een bevlogen groene Bisschoppelijke oproep

Natuurtheater Oisterwijk was op zondag 3 september het decor voor een bijzondere bijeenkomst die geheel in het teken stond van natuur. Drie initiatieven uit Van Gogh Nationaal Park ontvingen een nieuwe prijs ‘De Gouden Zaaier’ voor hun bijdrage aan een mooiere omgeving. En Bisschop De Korte van Bisdom ’s-Hertogenbosch riep publiek en aanwezige partijen op om de handen ineen te slaan om het klimaat te beschermen.

Betere zorg voor milieu
Het initiatief voor deze openluchtbijeenkomst is genomen door Jan Baan en Yvo Kortmann. Beide als oprichters van Van Gogh Nationaal Park benoemd als patronen van deze regionale gebiedsagenda en actief betrokken bij de samenwerkende kerken van Oisterwijk. Zij kwamen op het idee om de Bisschop uit te nodigen om op basis van de pauselijke oproep beter voor het milieu te zorgen en een lezing te geven over de gemeenschappelijke verantwoordelijkheid voor onze natuur. Bisschop De Korte legde tijdens zijn bevlogen lezing de link tussen de noodzaak om in actie te komen voor het klimaat en het brede Brabantse initiatief om gezamenlijk een Van Gogh Nationaal Park te vormen. “Juist Van Gogh legde al de link tussen de schoonheid van de schepping, de liefde voor natuur en de belangrijke rol van boeren in het beheer van ons landschap. Het behoud van Gods schepping komen we veelvuldig tegen in het spreken van Paus Franciscus”, aldus Bisschop De Korte. “Van Gogh Nationaal Park is een geweldig initiatief om in tijden van polarisatie juist samen een oplossing aan te dragen voor een groene samenleving.”

Brede beweging op gang door het scherpe oog van Van Gogh
Onder leiding van historicus Patrick Timmermans volgden reacties van verschillende organisaties zoals ZLTO, Rabobank, de provincie Noord-Brabant en Waterschap de Dommel op de oproep van de bisschop. Conclusie van Timmermans deze middag: “Bijzonder dat een ogenschijnlijk zonderlinge kunstschilder uit de 19e eeuw juist in deze tijd zo’n brede beweging op gang heeft gebracht. We mogen allemaal trots zijn op het scherpe oog van Van Gogh en datgene wat hij over de hele wereld en vooral hier losmaakt.”

Als men waarachtig van de natuur houdt dan vindt men het overal mooi.

Gouden Zaaiers voor een gezonde en groene omgeving
Van Gogh Nationaal Park heeft in samenwerking met IVN Natuureducatie een nieuwe prijs in het leven geroepen die op 3 september voor het eerst is uitgereikt. Het gaat om een onderscheiding voor drie initiatiefnemers die zich, zelf of samen met anderen, inzetten voor een gezonde, groene en mooie omgeving. We denken daarbij aan lokale of regionale initiatieven van particulieren, vrijwilligers of lokale ondernemers in het gebied van Van Gogh NP die bijdragen aan de ambitie van Van Gogh NP. De onderscheiding bestaat uit een wisselbokaal en een geldbedrag.

Van Gogh als inspirator
De naam van de onderscheiding ‘Gouden Zaaier’ is geïnspireerd door beroemde schilderijen van Vincent van Gogh, maar heeft een bredere betekenis. Met een Gouden Zaaier willen we mensen inspireren om een bijdrage te leveren aan de duurzame ontwikkeling van hun eigen omgeving.