De kracht van Brabants Bodem in Van Gogh NP

Brabants Bodem gaat door na 2025! We zijn als uitvoeringstraject in 2020 gestart, met als doel het verbinden van duurzaam boeren met een goed verdienmodel. Brabants Bodem zou aanvankelijk de deelprojecten eind 2024 afronden, maar de stuurgroep besloot al eerder om deze uitvoeringsperiode met een jaar te verlengen. Daarnaast is door de partners een verkenning uitgevoerd of Brabants Bodem na 2025 nog doorgaat en in welke vorm. De stuurgroep heeft besloten door te gaan en het komend (anderhalf) jaar een plan voor een vervolg te gaan maken.

Als voorbereiding op dit besluit heeft Bureau Zet een verkenning uitgevoerd. Op basis van gesprekken met personen in de omgeving van Brabants Bodem en de partners en een tweetal discussies in de Bestuurlijke klankbordgroep van Brabants Bodem is een koersnotitie opgesteld, die de stuurgroep heeft vastgesteld.

Verduurzaming én een goed verdienmodel

De partners zijn overtuigd van de kracht van Brabants Bodem die ligt in de bottom-up-samenwerking, gericht op concrete handelingsperspectieven die verduurzaming van de landbouw koppelen aan een goed verdienmodel. Op dat gebied is er nog veel werk aan de winkel en de aanpak van Brabants Bodem heeft daarin meerwaarde. Daarbij is het van belang in de volle breedte van de agrarische sector te (blijven) werken. De koppeling aan Van Gogh Nationaal Park blijft wederzijds meerwaarde hebben en houden we dus vast.

Opschalen van innovaties

De typische rol van Brabants Bodem is het opschalen van innovaties naar brede groepen ondernemers. Daarbij gaan we sterker het verband en de afstemming zoeken met andere (overheids)programma’s en projecten om tot een optimale bundeling van inzet te komen.

Het uitvoeringsteam gaat deze koers uitwerken naar een nieuw programma.