Brabantse watermolenlandschappen worden wakker gekust

Het Brabantse project ‘Watermolenlandschappen voor klimaatadaptatie’ heeft rijkssubsidie gekregen van de Erfgoed Deal. Door het historische bekenlandschap rond watermolens te reactiveren, kan water in droge perioden beter worden vastgehouden. Dat is goed voor natuur en landbouw. In extreem natte perioden kunnen watermolenlandschappen juist afvoerpieken opvangen, zodat wateroverlast elders wordt voorkomen. Zo wordt het oude cultuurlandschap van de Dommel als het ware wakker gekust, en krijgt het een nieuwe betekenis bij grote actuele maatschappelijke opgaven.  

Deze integrale aanpak sluit naadloos aan op het gedachtengoed van het Van Gogh Nationaal Park. Het project combineert de versterking van het Brabantse bekenlandschap met klimaatadaptatie, natuurontwikkeling en de versterking van recreatie en een aantrekkelijke woonomgeving. Ook beleving, kennisuitwisseling en educatie spelen een belangrijke rol. Samen met Vincentre en de Van Gogh Sites Foundations wordt ook voor bezoekers duidelijk gemaakt hoe de watermolenlandschappen functioneerden. Vincent van Gogh schilderde verschillende watermolens rond Eindhoven, zoals die van Opwetten, Coll en Gennep.