Brabants Bodem gaat Van Gogh achterna naar Frankrijk

Voor Vincent van Gogh was Frankrijk een belangrijke inspiratiebron, hij schilderde daar een aantal van zijn beroemdste werken. Ook de mensen van Brabants Bodem zoeken én delen hun inspiratie soms buiten Brabant. Zo reisde projectleider van de Brabantse Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij Jos van Lent, af naar Amiens voor de jaarlijkse vergadering van Eurosites, de Europese netwerkorganisatie van Natura 2000 gebieden.

De Brabantse Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij (BBM) is een project van Brabants Bodem, een programma dat onderdeel is van Van Gogh Nationaal Park. Dit project wordt mede gefinancierd door LIFE IP All4Biodiversity. Hiervan uit is het project ook aangesloten bij de Agriculture, Biodiversity and Climate Workinggroup (ABC werkgroep) van Eurosites, de Europese netwerkorganisatie van Natura 2000 gebieden. Van 7 tot en met 9 november vond de jaarlijkse vergadering van Eurosites plaats in Amiens (Frankrijk) en Brabants Bodem was erbij.

Internationale aandacht

Internationale aandacht voor de Brabantse Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij dus. “De organisatie van de ABC-werkgroep heeft de provincie Noord-Brabant gevraagd om een bijdrage te leveren een van de parallelsessies over Conservation in Farmland”, aldus Jos Van Lent. “De werkgroep was geïnteresseerd in hoe wij in Nederland een brede groep ‘reguliere’ boeren benaderen om te verduurzamen.” Van Lent heeft daarom een presentatie gegeven over de Brabantse Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij (BBM) en de Biodiversiteitsmonitor Akkerbouw (BMA), die in ontwikkeling is.

Lees hier de hele presentatie

Samenwerken en natuurbeheer

Van Lent: “Er was veel belangstelling voor ons project. Ook was er veel waardering voor hoe we in Brabant samenwerken met boeren in het kader van natuurbeheer. En dat daarbij ook andere partijen actief betrokken zijn en dat boeren diverse gestapelde beloningen krijgen en andere voordelen hebben. Dat varieert van financiële bijdragen (b.v. subsidies) van provincie, waterschappen, ministerie, Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB en Eco-regeling), Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) en bijdragen van private partijen zoals Rabobank (rentekorting op leningen), ASR (korting pachtprijs), hogere melkprijs van o.a. Friesland Campina, meer kans op pachtgrond van overheden en de uitzondering van ons stallenbeleid via onze Handreiking natuurinclusieve melkveehouders.”

Inspiratie

Volgens Van Lent was het een mooie ervaring om Van Gogh achterna te reizen naar Frankrijk. “We hebben andere partners in Eurosites kunnen inspireren met onze aanpak. Opvallend hierbij was dat wij als Brabant voorloper zijn op het gebied van het belonen van agrarisch ondernemers die verduurzamen en bijdragen aan de kwaliteit van natuur. Maar dat is in geen van de andere landen aan de orde, het was een compleet nieuwe manier van denken voor hen, daarom was de belangstelling groot.”