BPD partner van Van Gogh Nationaal Park

BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling regio Zuid heeft zich als nieuwe partner aangesloten bij het Van Gogh Nationaal Park. Beide organisaties tekenden hiervoor een samenwerkingsovereenkomst.


BPD is de grootste gebiedsontwikkelaar in Nederland. Het bedrijf met in de regio Zuid een vestiging in Eindhoven, zet zich in om een betaalbaar thuis voor iedereen te creëren, gekoppeld aan de grote opgaven rondom natuur en klimaat. Van Gogh Nationaal Park heeft als doel om Brabant groener, mooier, gezonder en vitaler te maken. Het is een beweging waar samen wordt gewerkt aan een mooi en vitaal landschap met groen tot in het hart van de steden en dorpen. Vanuit het BPD Cultuurfonds heeft BPD al bijgedragen aan de verbouwing van het Van Gogh Village Museum in Nuenen. Een samenwerking met Van Gogh Nationaal Park is dan ook een logisch vervolg.

Raakvlakken

Erik Leijten, directeur BPD regio Zuid: “In onze strategie is de versterking van natuur en landschap een van de belangrijkste ambities. De keuzes van nu zijn immers bepalend voor het wonen en leven in de volgende eeuw. In onze gebiedsontwikkelingen koppelen wij onze woningbouwopgave aan de klimaatverandering en versterking van de biodiversiteit en laten de ondergrond leidend zijn. De woningen die wij bouwen liggen zoveel als mogelijk in een fijne, groene en duurzame omgeving. Hierin zien wij vele raakvlakken met het Van Gogh Nationaal Park. Onze organisaties kunnen elkaar echt versterken, door onder meer kennisdeling. Ik zie er enorm naar uit om onze samenwerking verder vorm te geven in concrete projecten.”

Bouwen aan versterken gezonde en groene leefomgeving

 

Frank van den Eijnden, operationeel directeur Van Gogh Nationaal Park: “Ik zie het als een enorme uitdaging om met de huidige economische schaalsprong de natuurinclusieve agenda als randvoorwaarde te hanteren. Samen met BPD kunnen we zo letterlijk bouwen aan het versterken van een gezonde en groene leefomgeving.”

 

 

Over BPD

BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling is de grootste gebiedsontwikkelaar in Nederland. Het bedrijf is werkzaam vanuit vier kantoren, gevestigd in Amersfoort, Amsterdam, Delft en Eindhoven. Sinds de oprichting in 1946, toen nog onder de naam Bouwspaarkas Drentsche Gemeenten, heeft BPD de bouw van ruim 384.000 woningen mogelijk gemaakt. Vandaag wonen meer dan één miljoen mensen in woonwijken waarin de hand van BPD zichtbaar is. In 2019 richtte BPD ‘BPD Woningfonds’ op, een fonds volledig bestaand uit duurzame en betaalbare nieuwbouwhuurwoningen voor huishoudens met een middeninkomen in Nederland. Naast Nederland is BPD ook actief in Duitsland, waar het bedrijf vanuit 10 kantoren werkzaam is onder de naam BPD Immobilienentwicklung. Ga voor meer informatie over BPD naar www.bpd.nl of www.bpd.de.