Inspirerend Atelier laat zien dat het Van Gogh NP werkt!

Op 25 mei vond Atelier Van Gogh NP plaats, de halfjaarlijkse netwerkbijeenkomst voor alle 70 partners, om elkaar te inspireren en elkaar aan te spreken op ontwikkelingen in Van Gogh NP. Landpark Assisië in Biezenmortel vormde het prachtige decor voor dit Atelier met als thema ‘Van Gogh NP, de groene motor’. Binnen dit thema werden inspirerende gesprekken gevoerd, onder meer door burgemeesters van grote steden als ambassadeur van het Van Gogh NP. Partners werden uitgenodigd door boomkwekers om samen te gaan werken aan het boomkwekerijlandschap van de toekomst, in balans met water, meer biodiversiteit en toegankelijk voor mensen. Dagvoorzitter Erik de Ridder begeleidde de gesprekken en presentaties tot een bezielende en interactieve ontmoeting. De interactie tussen de gastsprekers en de bijdragen uit het publiek tonen hoe waardevol en kansrijk kruisbestuiving tussen de partners in deze Van Gogh NP beweging is. 

Landpark Assisië: groot dromen en klein kijken

Atelier Van Gogh NP vond ook deze editie plaats bij een van de partners. Gastvrouw Brigite van Haaften, lid Raad van bestuur stichting Prisma, ging in gesprek met bewoners van het park. Zo maakten de gasten kennis met Prisma dat zich in heel Brabant bezighoudt met begeleiding en behandeling van mensen met een verstandelijke beperking. Op het Landpark kun je oefenen, leren zien en omgaan met wat schuilt achter iemands gedrag. Het is belangrijkrijk te beschermen wat kwetsbaar is, in partnerschap en wederkerigheid, in de wereld van het alledaagse. Groot dromen en klein kijken dus, zo verwoorden de bewoners het. Daarom voelt Prisma zich verbonden met Van Gogh NP. In de podcast die voor deze bijeenkomst is gemaakt, hoor je hier meer over: “Eigenlijk is Landpark Assisië het Van Gogh NP in het klein”.

Warm welkom voor de nieuwe voorzitter

Erik de Ridder interviewt kersverse nieuwe voorzitter Van Gogh NP Martijn van Dam, als voormalig staatssecretaris Economische Zaken al betrokken bij de introductie van Nationale Parken Nieuwe Stijl. Martijn gaat in op de conclusies van de Evaluatie Van Gogh NP en bespreekt de focus voor de komende tijd. Die gaat richting de hoofdonderwerpen, waarop projecten en programma’s zijn gestart dankzij Van Gogh NP: Groenblauwe dooradering, Brabants Bodem, Versailles van het noorden, duurzaam toerisme (MONA) en vergroening bedrijventerreinen. Ook roept hij partners op hun projecten, die bijdragen aan de ambitie van het Masterplan, te delen. Om zo onze beweging te laten groeien en samen meer impact te kunnen maken. Groot dromen en klein kijken, oftewel een grote visie vergt kleine stapjes in de dagelijkse praktijk. Net als de partners vindt hij de status Van Gogh NP belangrijk, niet als doel maar als middel voor verbinding en betrokkenheid. Om zo ook de kloof tussen stad en platteland te verkleinen. Want Van Gogh NP reikt tot in de stad en heeft het juist in zich om stad en land, maar ook landbouw, voedsel, natuur en vrije tijd te verbinden. Van Gogh NP heeft niet hét antwoord, maar wel het netwerk en het gezamenlijk verhaal om deze verbinding te realiseren.

De kracht van Van Gogh NP: Samen het grote plaatje zien

Voor Jeroen Dijsselbloem (burgemeester van Eindhoven, voorzitter van Brainport Eindhoven)  is Van Gogh NP een krachtig beeldmerk en verbindt sterk, net als de Brabantse cultuur, dwars door stad en platteland heen. Ook vanuit zijn rol als voorzitter van Natuurmonumenten is t is het volgens hem belangrijk om nu juist ook in de omgeving van de natuurgebieden samen te werken, en niet alleen een goede beheerder te zijn. De noodzaak om samen aan de slag te gaan is nog nooit zo groot geweest. Samen optrekken, samen het grotere plaatje zien. “We hebben te maken met een waanzinnige verstedelijking, die een grote druk legt op het landelijk gebied. En dus moeten we van het begin af de balans regelen, en onze identiteit koesteren, anders snijden we onszelf later in de vingers. In Eindhoven hebben we bijvoorbeeld te maken met de parallelle ontwikkeling van hoogbouw en van de Wielewaal. Daarbij zijn samenwerking én redeneren vanuit ‘het grotere plaatje’ een must. Van Gogh NP helpt ons enorm bij het werken vanuit dat grotere plaatje. Aan de andere kant kan Brainport Van Gogh NP helpen bij het vergroenen en verbinden van de stad en zijn omgeving, het spreiden van de recreatiedruk en het mede-financieren van ontwikkelingen en projecten.”

Stedelijk en landelijk als één geheel

Burgemeester van Breda, Paul Depla steekt ook in op het belang van het werken vanuit het grotere geheel, ten behoeve van samenhang en het voorkomen van ad hoc oplossingen. Het Van Gogh NP zorgt voor verbinding, identiteit, massa en een sterkere concurrentiepositie. “Het bekenlandschap op het zand is het echte typische Brabantse landschap. Dat moeten we versterken. Door samen te werken en samen het grote geheel te zien, in plaats van je op te sluiten in je eigen postzegel.” De steden zijn volgens hem dan ook nog te versnipperd. “Het is nodig om de verbinding te zoeken met iets groters dan alleen je eigen achtertuin. Zodat je de kwaliteit van het leefgebied versterkt, en dat stedelijk en landelijk zich als één geheel presenteren, met een dijk van een icoon: Van Gogh. Dat is de kracht van Van Gogh NP. Eenheid in verscheidenheid, stad in een park in plaats van een park in de stad. Breda wil grensloos, gastvrij en groen zijn, met als illustrerend voorbeeld de nieuwe Mark door Breda. Een groene stad in een groene omgeving is cruciaal voor de toekomst, om uiteindelijk concurrerend te kunnen zijn. Dit kan je alleen samen met je omgeving, niet als stad alleen.”

Het belang van Van Gogh NP voor verbinding tussen stad en land

Het gesprek van dagvoorzitter Erik de Ridder met beide burgemeesters laat zien hoe het Van Gogh Nationaal Park leeft en werkt voor Brabant. Ook als het gaat om de stedelijke bijdrage aan de opgave om gebieden met heggen, lanen en mooie wandelpaden te behagen, de zogenaamde groenblauwe dooradering. Omdat dat niet alleen van belang is voor de kleinere landelijke gemeenten, maar ook voor de steden. Dijsselbloem en Depla geven aan dat de beken gewoon door de stad doorlopen en dat groen en blauw door de stad, verbonden met de omgeving, onderdeel zijn van de stedelijke ontwikkeling. Samenwerken tussen stad en land is een must!

Boomkwekerijlandschap van de toekomst: een boost voor landschap en de biodiversiteit

Hendrik Hoeksema (ZLTO), Martin Houben (boomkwekerij Udenhout) en Adriaan Geuze (landschapsarchitect West8) namen de partners mee naar het 'Kwekerijenlandschap van de Toekomst', specifiek uitgewerkt en uitgetekend voor het boomteeltcluster in de regio Haaren-Udenhout. De boomkwekers hebben samen met landschapsarchitect Geuze  met dit plan de handschoen opgepakt om het momentum en de urgentie waarvoor de sector staat, te benutten om niet alleen een toekomstbestendige sector te realiseren, maar ook het landschap en de biodiversiteit voor de mensen in Brabant een boost te geven. Een krachtig voorbeeld van de werking van een Nationaal Park nieuwe stijl, waarin ondernemerschap is gekoppeld aan versterking van landschap en biodiversiteit. Maar dit vraagt om samenwerking van partners die vanuit een constructieve kritische houding het lef hebben om hier samen naar te kijken. De ‘Houtskoolschets van het kwekerij landschap van de toekomst' (ook wel Versailles van het Noorden genoemd) lijkt te mooi om waar te zijn: in balans met de water opgave, een mooier landschap met meer natuur, biodiversiteit en kansen voor recreatie. Houben en Hoeksema spraken de hoopt uit om nu tot een samenwerking te  en nodigden  de partners die hier belang bij hebben hiertoe uit.