Met de aanstaande aanleg van de recropassage onder de N261 (Waalwijk – Tilburg) wordt een van de negen geambieerde robuuste natuurpassages in Van Gogh NP gerealiseerd. De gemeente Tilburg werkt hiervoor nauw samen met de Efteling, Natuurmonumenten, waterschap De Dommel, Provincie Noord-Brabant  en Tennet. De “verbindingszone tussen mens en dier’ zal door verschillende dieren worden gebruiken. Zoals de boomkikker, ree en das.

Recropassage

In het Masterplan van Van Gogh NP werden de geambieerde natuurbruggen al in 2020 in kaart gebracht. In totaal gaat het in negen verbindingen. De recropassage in Tiburg wordt als eerste nu tastbaar. Het project bestaat uit een brede natuurverbinding met daarnaast een recreatief fietspad.  Om de bereikbaarheid voor zowel dier als mens te bevorderen, worden oversteekplaatsen en faunatunnels aangelegd. 

Er ontstaat zodoende ecologische verbindingszone en verbindt het gebied ten oosten en westen van de N261 met elkaar. Het geeft dieren als de boomkikker, kamsalamander, ree en das en andere kleine zoogdieren een veilige verbinding tussen beide kanten van de weg. Via een fietspad kunnen ook voetgangers en fietsers de andere kant van de weg bereiken. 

 

Planning 

Het project is volop in voorbereiding. Het ontwerp voor de recropassage is gereed. Deze is te bekijken op www.tilburg.nl/actueel/gebiedsontwikkeling/landschapspark-pauwels/. De verwachting is dat de aanleg begin 2023 van start gaat.