Synchroon voert experimentele verkenning uit

Begin 2023 is gebiedsontwikkelaar Synchroon partner geworden van Van Gogh Nationaal Park. Met een gezamenlijke visie dat landschapsontwikkeling en gebiedsontwikkeling voor wonen en voorzieningen elkaar kunnen versterken, vonden de partijen elkaar. Voor deze wederzijdse versterking heeft Synchroon dit jaar het concept ‘Gangen, meer natuur, meer stad’ geïntroduceerd.

 

Concept ‘Gangen, meer natuur, meer stad’

Het concept Gangen gaat ervan uit dat de randen van bestaande steden en dorpen meer verdicht worden, waardoor de ruimte tussen die steden en dorpen groen kan blijven en tegelijkertijd versterkt wordt. Een goede samenwerking tussen -onder meer- meerdere overheden, waterschap, natuurorganisaties, marktpartijen en omwonenden is een belangrijke voorwaarde voor succes.

 

Gedachtenexperiment

Hoe dat in de praktijk werkt, is op initiatief van Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE), Van Gogh Nationaal Park (VGNP) en Synchroon getest met een gedachtenexperiment. Ondersteund door Flux Landscape Architects is voor het gebied tussen Eindhoven, Nuenen, Geldrop-Mierlo en Helmond in een halve dag onderzocht hoe bestaande landschappelijke kwaliteiten behouden en versterkt kunnen worden, terwijl tegelijkertijd de opgave voor wonen kan worden ingevuld.

 

Kennisontwikkeling

“Het is verrassend welke inzichten en oplossingsrichtingen met een gebiedsoverstijgende aanpak in zo’n korte tijd kunnen worden opgehaald”, aldus André van der Zalm van Synchroon. “De resultaten van deze ochtend worden gezien als kennisontwikkeling voor de betrokken organisaties en worden nog in SGE-verband gedeeld. Tegelijkertijd verwachten we dat het aanleiding geeft om met elkaar verder te onderzoeken hoe landschap en natuur mee kunnen groeien met de verstedelijking en welke concrete opgaven daaruit ontstaan.”

 

Uitnodiging om in gesprek te gaan

Van der Zalm: “Dit gedachtenexperiment hoeft niet op zichzelf te staan en Brabant kent meerdere gebieden die met dezelfde uitdagingen te maken hebben. In het boek Gangen zijn bijvoorbeeld nog twee gebieden in Brabant beschreven (Liesbos en Leemkuilen) waarvoor we met een vergelijkbare aanpak de verstedelijkingsopgave in combinatie met natuurontwikkeling kunnen onderzoeken.” Van Gogh Nationaal Park en Synchroon nodigen u uit om daarover in gesprek te gaan.

 

Partners van Van Gogh Nationaal Park die geïnteresseerd zijn in het concept Gangen en zich meer inhoudelijk willen verdiepen, kunnen terecht op gangen.nl of bij André van der Zalm van Synchroon.