Van Gogh NP is een Nationaal Park nieuwe stijl. Net even anders dan je op het eerste gezicht denkt. Het is een brede beweging van Brabantse overheden, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven. Samen met vrijwilligers en bewoners zetten zij zich in voor de versterking van natuur, landschap en biodiversiteit. Hun ambities staan in het Masterplan: schetsboek voor het landschap van de 21e eeuw. Laat je inspireren door hun unieke Brabantse aanpak. 

Masterplan: schetsboek van de toekomst

Het Masterpan van Van Gogh NP is tot stand gekomen dankzij de intensieve samnwerking van 40 Brabantse partners. Samen schetsen zij een wenkend perspectief én een uitnodiging aan alle Brabanders om samen (verder) te werken aan het Brabantse landschap van de toekomst, tot in het hart van de dorpen en steden. Centraal staan vier ontwikkellijnen. Het masterplan is ook de onderbouwing voor de aanvraag aan de Minister van LNV, voor de status Nationaal Park.

Onze ambitie in een masterplan

Gezamenlijk Kompas

Partners in Van Gogh NP dagen elkaar uit, spreken elkaar aan en vinden inspiratie in gedeelde waarden en ambities. Dat is ons kompas: we ontwikkelen het landschap van de toekomst met passie voor natuur, landschap en de mens, experimenteel, vernieuwend, en met durf, doorzettingsvermogen en verbeeldingskracht.

Wat is het Kompas?

Van Gogh inspireert

Vincent van Gogh is misschien wel de beroemdste Nederlander die ooit geleefd heeft. Hij werd geboren in Brabant en vond zijn inspiratie in het Brabantse landschap, de natuur, de arbeiders en het boerenleven. In Van Gogh NP maken tientallen monumenten zijn erfenis tastbaar. De waarden van Vincent van Gogh geven richting aan de ontwikkeling van het landschap in Van Gogh NP. 

Van Gogh als gids

Nationaal Park nieuwe stijl

Dit is een Nationaal Park nieuwe stijl. Hier combineren we prachtige natuurgebieden met fraaie agrarische cultuurlandschappen en de stedenring in het midden van Brabant. Van Gogh NP begint bij de voordeur. We zorgen ook voor het groen buiten de natuurgebieden en tot in het hart van de steden en dorpen. Zo beschermen we kwetsbare natuur en creëren we gezonde, groene leefomgeving.   

Buiten de lijnen

Urgentie en kansen

We benutten de grote urgente vraagstukken van nu als kans om ook de natuur, het landschap en de biodiversiteit te versterken. Denk daarbij aan de energie-opgave, de landbouwtransitie, klimaatadaptatie en de grote vraag naar woon- en werklocaties.

Urgentie en kansen

Groen tot in de steden en dorpen

Van Gogh NP beslaat zo‘n 120.000 ha, ongeveer een kwart van Brabant, met een uniek bekenlandschap als ruggengraat. Daarin liggen ruim 30.000 ha natuurgebieden, waarvan meer dan 7.000 ha Natura-2000 gebieden, zoals de Loonse en Drunense Duinen, de Kampina/Oisterwijkse Vennen en Bossen en het Vlijmens Ven/de Moerputten/het Bossche Broek, het Ulvenhoutse Bos en de Regte Heide en het Riels Laag. Deze natuur in combinatie met de erfgoedlocaties van Van Gogh, de waardevolle cultuurlandschappen zoals de Dommelvallei en de vele cultuurhistorische belangrijke plekken in dit kleinschalig mozaïeklandschap tot in de dorpen en tot in de steden maakt dit gebied bijzonder.