Van Gogh Academie: Rijk der Kansen

Franca noemt zichzelf een transitieversneller in de voedselketen. Als plattelandscoach helpt ze agrarische ondernemers met het ontdekken van nieuwe perspectieven en realiseren van nieuwe verdienmodellen. In Van Gogh NP ziet Franca een Rijk der Kansen voor zich:

  • Toeristische en recreatieve belevenissen op boerenerven & food concepten onder één gezamenlijk label;
  • Boeren die verbinding kunnen maken met burgers en (inter)nationale bezoekers;
  • Agrarisch ondernemers die door bedrijfsverbreding minder intensief hoeven te boeren en daardoor bijdragen aan een mooi landschap.

In de academie heeft Franca gezien en ervaren dat waardensturing onder de radar begint met mensen die een gemeenschappelijk verlangen delen.

Contact

Noord Brabant
Plan je route