Van Gogh NP Academie: Duurzaam Oostelbeers

Rik is architect in Oostelbeers. Hij heeft het initiatief genomen om de verbinding tussen het dorp en het landschap te herstellen. Daarbij is het plan maken niet zo moeilijk, maar draagvlak creëren een grote uitdaging. Inmiddels is een ontwerpend onderzoek gestart met als doel om een visie op te stellen voor de zuidoostelijke dorpsrand van Oostelbeers. Dit doet Orbis samen met de werkgroep Duurzaam Oostelbeers (onderdeel van de Dorpsraad Oostelbeers).