Lichtpuntje: Liselot Cobelens

Liselot Cobelens laat zien dat de materialistische mensenwereld en de natuur niet tegenover elkaar hoeven te staan. Producten kunnen volgens haar juist ook een brug zijn tussen beide werelden, wanneer deze producten dezelfde taal spreken als de natuur. Twee jaar geleden studeerde ze als productdesigner af aan de kunstacademie met haar project ‘Dryland’. Hoewel ze geen maatschappelijke achtergrond heeft, deed ze in dit projectonderzoek naar de gevolgen die droogte heeft op de natuur en de samenleving. “Droogte is iets wat je niet snel ziet. Als je niet in die materie zit, dan weet je bijvoorbeeld echt niet dat het een jaar duurt voordat de grondwaterstand weer op een normaal pijl is na een droge zomer. Om mij heen was er geen besef van deze problematiek. Met mijn project wilde ik mensen hierover informeren, op een poëtische manier”.