Van Gogh NP Academie: Van Gogh NP: Tom van den Heuvel met Groeien naar toegevoegde waarde

Alles wat je aandacht geeft, groeit, aldus Tom. Dus ook de teeltbomen in potten in zijn mobiele kwekerij Treemobility, waar bomen bovengronds worden gekweekt. Met als voordeel dat er meteen bomen komen te staan op een plaats waar dat normaal nog niet kan. Dat zorgt o.a. voor hittestress-reductie op locatie, stikstofreductie, behoud van biodiversiteit en tot 500% meer wortelgroei.

In Van Gogh NP wil Tom (natuur-) gebieden direct met elkaar verbinden en daarmee de natuurlijke samenhang van het gehele gebied voorbereiden en creëren en in de stedelijke gebieden direct groen toevoegen.