Van Gogh NP Academie: Gemeente 's-Hertogenbosch: Noël Josemans met Nieuwe Grond

Noël heeft agrarische leegstand, wonen, biobased bouwen en natuur samengepakt in een blauwdruk voor een concept van natuurinclusieve, collectieve woonprojecten op leegstaande agrarische grond, in de vorm van erfdelen. Een aantal huishoudens leeft samen op het erf van een voormalig agrarisch bedrijf. In het kader van zijn deelname aan de Academie is hij bezig met een concreet initiatief in Boskant.