Van Gogh NP Academie: Gemeente Oirschot: Menno Moen met Biobased Bouwen, De Kemmer als vliegwiel

Wat zou biobased bouwen kunnen betekenen voor de keten, van de teelt van gewassen tot bouw(cultuur) en landschap? Menno ziet het als motor om maatschappelijke opgaven te verbinden. Het streven is om 400 woningen in de Kemmer te (ver)bouwen binnen een straal van 30 km. In het kader van de Academie wil Oirschot graag onderzoeken hoe ze dit kunnen gaan realiseren en waarmaken met gebiedsontwikkeling De Kemmer als versneller. Met de gedachte dat ‘biobased en natuurinclusief bouwen, met het levend bodem-waterlandschap als fundament, moet uitgroeien tot het nieuwe normaal’. In september ’23 organiseert Menno over dit onderwerp een evenement.