Rijks-HBS Koning Willem II

Vanuit zijn kosthuis aam de Korvel 57 loopt Vincent dagelijks via de Kloosterstraat naar de Rijks-HBS Koning Willem II, die in 1866 is gevestigd in het oude paleis van de koning aan het Stadhuisplein. Dit paleis is gebouwd in de nasleep van de Tiendaagse Veldtocht in 1831 na de afscheiding van België, nabij het militaire oefenkamp in Rijen waar 13.000 soldaten zijn gelegerd. Koning Willem II sterft echter in 1849, kort voor de voltooiing van zijn paleis. Het wordt daarna omgebouwd tot de eerste Rijks-HBS van Noord-Brabant. Vincent behoort tot de vroegste leerlingen van deze school. Hij geniet hier uitstekend onderwijs in talen, geschiedenis, aardrijkskunde, wiskunde, schoonschrijven en tekenen. In de eerste klas wordt vier uur per week lesgegeven in handtekenen, in de tweede klas drie uur per week.

Vincents tekenleraar is Constant Cornelis Huijsmans (1810-1886). Hij geniet een goede reputatie als kunstschilder en tekenleraar. Voorafgaand aan zijn aanstelling in Tilburg geeft hij les op de Koninklijke Militaire Academie in Breda. Hij ontwikkelt de tekenmethodes Het Landschap in 1840 en Grondbeginselen der Teekenkunst in 1852. Met zo’n tekenleraar wekt het verbazing dat Vincent later schrijft: ‘Was er toen iemand geweest die mij gezegd had wat perspectief was, hoe veel misere zou me bespaard zijn, hoe veel verder zou ik nu zijn.’ 

Vincent behaalt uitstekende cijfers. Met een puntengemiddelde van 7,36 behoort hij tot de beste leerlingen van de school. Toch breekt hij halverwege het tweede schooljaar om onbekende reden zijn opleiding af en keert in maart 1868 terug naar zijn ouderlijk huis in Zundert. Daar blijft hij wonen totdat hij in juli 1869 als jongste bediende in dienst gaat bij de kunsthandel van zijn oom Cent, Goupil & Cie in Den Haag. Hij is op dat moment zeventien jaar. Zijn vader aanvaart in 1871 een aanstelling als dominee in Helvoirt. Het gezin verlaat Zundert dan voorgoed.

Vincent vermeldt Tilburg later slechts éénmaal in zijn brieven aan Theo: ‘Ik woon in eene der voorsteden van Londen, waar het betrekkelijk stil is, het heeft wel iets van Tilburg, of zoo.’

In het archief van het Koning Willem II College is een klassenfoto bewaard uit 1866-1867, waarop docenten en leerlingen zijn afgebeeld. Vermoedelijk staat Vincent daar op.

In 2009 is in het Paleis-Raadhuis een reconstructie gemaakt van Vincents Tekenlokaal, met de tekenmethoden van Huijsmans, gipsen tekenvoorbeelden en oude afbeeldingen van Tilburg.

Contact

Stadhuisplein 128
5038 TC Tilburg
Plan je route