Waterschap Brabantse Delta

Waterschap Brabantse Delta is een modern waterschap in Midden- en West-Brabant. Hun gebied is divers met hoge zandgronden en laag gelegen polders, kleigronden, natuurgebieden, landbouw, grote (internationale) bedrijven en industrie, logistiek, scheepvaart, steden en dorpen. Net Nederland in het klein. Tel de historie van de watersnoodramp en een intensief dijkversterkingsprogramma daarbij op. Plus het feit dat hun werkgebied grenst aan Belgi├ź. Dit maakt dat zij een uniek werkgebied hebben en dat zie je terug in al hun waterschapstaken.

Contact

Bouvignelaan 5
Breda
Plan je route