Van Gogh Sites Foundation

De Van Gogh Sites Foundation streeft ernaar de maatschappelijke en economische waarde van Vincents erfgoed te versterken door middel van tentoonstellingen en educatie in en rond de Van Gogh Monumenten. Het levensverhaal van de schilder en de relevantie ervan staan centraal. De Foundation is de drijvende kracht achter de Van Gogh Centres, Van Gogh Sites NV en bestemming Van Gogh Brabant en ontvangt gedeeltelijke financiering van de Provincie Noord-Brabant.