Herstel van historische verbindingen tussen landgoed Eyckenlust en Beek en Donk

Landgoed Eyckenlust is een prachtig landgoed van ca. 68 ha dat onlosmakelijk is verbonden met de ontwikkeling van het dorp Beek en Donk, gemeente Laarbeek. Met de komst van de Zuid-Willemsvaart werd het landgoed letterlijk afgesneden van het dorp. De gemeente Laarbeek en de Familie de Jong van Beek en Donk (eigenaar sinds 1745) willen de betekenis van het landgoed voor de dorpsgemeenschap vergroten en het landgoed meer toekomstbestendig maken. Daarom hebben ze gezamenlijk met het Waterschap het initiatief genomen voor een integrale gebiedsontwikkeling die bijdraagt aan alle transitieopgaven zoals genoemd in de Erfgoed Deal.


Centraal staat de ambitie om het landgoed tot het stralende hart van een groene contramal te maken die zorgt voor een robuuster natuurnetwerk en de kwaliteit van de leefomgeving versterkt. We maken dit deels operationeel door middel van het herstel van historische verbindingen tussen landgoed Eyckenlust en Beek en Donk. Met deze nieuwe verbindingen wordt het landgoed zowel functioneel, visueel en emotioneel weer met het dorp verbonden. De inwoners van het dorp krijgen makkelijker toegang tot het landgoed en het achterliggende buitengebied wat zorgt voor een kwalitatief hoogwaardige woon- en leefomgeving. De inzet op het snelle herstel van de historische verbindingen zorgt voor een vliegwieleffect voor de hele gebiedsontwikkeling.


Het herstel van de historische verbindingen wordt gerealiseerd met een aantal erfgoed-inclusieve bruggen, met de voetgangersbrug over de Zuid-Willemsvaart als cruciale schakel. Dit wordt gecombineerd met het herstel van een aantal historische bomenlanen die ook als wandelpaden voor recreanten fungeren. De Aa die door het landgoed stroomt wordt de groenblauwe verbinder binnen de contramal. Verder worden er verbindingen gezocht met de omgeving door de transitie naar natuur- en erfgoedinclusieve landbouw. Zo komt er een boomgaard waar mensen uit het dorp appels kunnen plukken.

De aanvraag bestaat uit de volgende deelprojecten:

  • Een bijzondere voetgangersbrug over het kanaal;
  • Twee bruggen over het afleidingskanaal die passen bij het karakter van het landgoed;
  • Nieuwe wandelpaden gecombineerd met herstel van historische laanstructuren;
  • Erfgoedgerichte ontwerpkracht voor beekherstel en waterberging;
  • Onderzoek naar het gebruik van waterkracht voor energieopwekking;
  • Bevordering van natuur- en erfgoedinclusieve landbouw;
  • Het terugbrengen van een boomgaard.

Samen dragen deze projecten bij aan het herstel van de historische verbindingen tussen Landgoed Eyckenlust en Beek en Donk, als onderdeel van een grotere gebiedsontwikkeling.