Geslaagde Brabanttafel Duurzame Landbouw

Op 28 mei 2024 vond er een inspirerende Brabanttafel over Duurzame Landbouw plaats. Deze bijeenkomst stond in het teken van het delen van de resultaten van een project dat BPG Vereniging landelijk Brabant samen met Landgoed De Groene Kamer uit Tilburg de afgelopen maanden heeft uitgevoerd.

Duurzame inzet

Samen met Landgoed De Groene Kamer en Brabants Bodem heeft de vereniging Brabants Particulier Grondbezit (BPG) onderzocht hoe een regulier akkerbouwperceel verduurzaamd en regeneratief ingezet kan worden. Voor dit doel is een innovatief teeltplan ontwikkeld, dat tijdens de Brabanttafel uitgebreid werd toegelicht. Het project richtte zich ook op de verwerking van de geteelde gewassen tot agrarische producten en de afzet hiervan via korte-keteninitiatieven. Hiervoor zijn diverse inspirerende korte-keten initiatieven bezocht, waar veel waardevolle inzichten werden verkregen.

Tijdens de Brabanttafel op 28 mei werd uitgebreid ingegaan op deze initiatieven en de mogelijkheden die zij bieden. De resultaten van het project zijn vrij toegankelijk voor particuliere eigenaren en worden onder andere via een inspiratiegids gedeeld.

Heeft u vragen over dit project of wilt u meer informatie ontvangen? Neem dan contact met BPG via info@landelijkbrabant.com. Alle betrokken partijen kijken terug op een geslaagde Brabanttafel!