Naar overzicht alle deelprojecten >>

Met het project 'Zon op boerendaken' wil Brabants Bodem bijdragen aan de energietransitie, waarbij duurzaamheid gekoppeld wordt aan een sterk verdienmodel voor agrarisch ondernemers. 

Nieuwsupdate

​Het onderzoek is inmiddels afgerond. Binnenkort worden de resultaten op deze site gepubliceerd. 

Wat we hebben gedaan

In dit project hebben we kansen én knelpunten inzichtelijk gemaakt voor agrarisch ondernemers die ruimte hebben voor zonnepanelen op hun stal- en schuurdaken. Denk hierbij aan de capaciteit van het elektriciteitsnetwerk en de constructie van daken, maar ook de mogelijkheden binnen subsidieregelingen en Regionale Energie Strategieën (RES).

 

Door het plaatsen van zonnepanelen op stallen en andere bedrijfsgebouwen kunnen agrariërs energiekosten besparen én bijdragen aan de energietransitie. Door zonnepanelen zoveel mogelijk op daken te plaatsen blijft bovendien waardevolle landbouwgrond gespaard en de kwaliteit van het landschap behouden. 

Planning

Het onderzoeksrapport over kansen en knelpunten is afgerond. Binnenkort meer. Voor vragen kunt u terecht bij Hidde Hoetink.