Naar overzicht alle deelprojecten >>

Intensieve teelten zoals boomteelt en vollegrondsgroenteteelt vormen een economisch sterke groep sectoren in Van Gogh NP en bepalen in veel gebieden mede het landschap. In dit deelproject staat verduurzaming van deze sectoren centraal. Verduurzaming wordt bezien vanuit meerdere invalshoeken: overgang naar een biologische bedrijfsvoering, extensiever grondgebruik, waterconservering en vermindering van o.a. gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen, maar ook ontwikkelingen in hightech toepassingen en teeltondersteuning. Zo kunnen telers uit het Van Gogh NP zich niet alleen met hun producten onderscheiden, maar ook met hun productiewijze. 

Wat gaan we doen

Binnen Brabants Bodem willen we de groep ondernemers in de intensieve sectoren stimuleren om een positieve bijdrage te leveren aan de kwaliteit van biodiversiteit, bodem en landschap. Komende maanden onderzoeken we samen met vertegenwoordigers van deze sectoren de hier toe te volgen strategie. Daarbij kijken we ook of de systematiek van de biodiversiteitsmonitor met KPI’s hier een bruikbaar instrument is en hoe deze dan ingezet zou moeten worden om effectief te zijn.

Voor meer informatie kunt u terecht bij Jan Buys

Werken aan een robuust verdienmodel

Dit deelproject heeft een sterke relatie met het deelproject Markt & retail, omdat verduurzaming een belangrijke rol zal spelen in de verwaarding en vermarkting van producten uit Van Gogh NP: duurzaam wordt een unique selling point van het Van Gogh NP landschapslabel. Ook de samenwerking met landgoederen en de duurzame uitgifte van gronden (o.a. pachteisen) zal een rol spelen in dit deelproject. 

 

De komende maanden brengen we samen met ondernemers uit de relevante sectoren in beeld welke vormen van samenwerking er al zijn, wat die bijdragen aan de kwaliteit van Van Gogh NP en hoe dat (verder) verbeterd kan worden. Halverwege 2021 wordt de eerste verkenning afgerond.