Naar overzicht alle deelprojecten >>

Combinatie Streekselecties/Imagro gekozen voor ontwikkeling nieuw retailmerk

Begin 2022 heeft Brabants Bodem via een wervingscampagne gezocht naar een ondernemer voor een nieuw te creëren landschapslabel. Een label dat duurzaam geproduceerde producten en landschapsontwikkeling met elkaar verbindt, zodanig dat duurzaam producerende boeren binnen het gebied van Van Gogh NP een betere prijs krijgen voor hun producten.

De campagne leverde maar liefst 23 aanmeldingen op. Na diverse presentaties en gesprekken is uiteindelijk combinatie Streekselecties/Imagro gekozen als beoogd ondernemer voor de uitdaging. Brabants Bodem start nu met Streekselecties/Imagro gesprekken om een concrete samenwerking op te zetten. Streven is voor deze zomer daar concrete afspraken over te maken zodat het label zich daarna stapsgewijs kan ontwikkelen.

Contact voor meer informatie

   

Hieronder de film die is ingezet tijdens de wervingscampagne