Naar overzicht alle deelprojecten >>

Een belangrijke opgave voor Brabants Bodem is de ontwikkeling van een robuust palet aan verdienmodellen dat een economisch, maatschappelijk en sociaal perspectief biedt aan melkveebedrijven die het karakteristieke Van Gogh Nationaal Park landschap vormgeven. 

Wat we doen

In 2020 hebben we geïnventariseerd welke vergoedingen er zijn om ecosysteemdiensten te kunnen leveren voor bodem, natuur, klimaat, waterkwaliteit, biodiversiteit en recreatie. Alle bestaande regelingen binnen de provincie Noord-Brabant zijn op een rij gezet, zodat duidelijk wordt voor ondernemers welke diensten er zijn en hoe die beloond worden. Vanaf 2021 werken we aan het opzetten en uitbouwen van regelingen rondom o.a. verwaarding van CO2: de zogeheten Carbon Credits. Er zijn ook nieuwe hydrologische beheerpakketten ontwikkeld om van verdrogingsbestrijding een betaalde ecosysteemdienst te maken.

Bekijk video deelproject vergoeden ecosysteemdiensten

Werken aan een robuust verdienmodel

Eindresultaat van dit deelproject is een ‘gereedschapskist’ waarin alle beheerpakketten voor ecosysteemdiensten zijn opgenomen, bestaande en nieuw ontwikkelde. Een ondernemer kan deze gereedschapskist inzetten om een financiële plus te krijgen als zijn bedrijfsvoering bijdraagt aan het landschap, natuur.

Op 10 maart 2021 startte de nieuwe regeling Landschap van o.a. de Provincie Noord-Brabant, gemeenten en waterschappen. Deze regeling vormt een belangrijk onderdeel van de gereedschapskist. Het doel is een gereedschapskist met beheerpakketten. Daarnaast kunnen bedrijven beginnen met de verwaarding van vastgelegde tonnen CO2.

Contactgegevens

Voor meer informatie kunt u terecht bij Carlo Braat.