Het concept-masterplan

Hier voor u ligt het concept-Masterplan voor het Van Gogh Nationaal Park. Zo’n veertig partijen hebben de afgelopen maanden hard gewerkt aan het opstellen van dat concept- Masterplan. De komende maanden wordt het concept Masterplan besproken in de achterbannen van deze partijen. De resultaten daarvan worden verwerkt in het definitieve Masterplan, dat eind maart 2020 wordt vastgesteld.

 

Het Masterplan is een wenkend perspectief én een uitnodiging aan alle Brabanders om samen (verder) te werken aan het Brabantse landschap van de toekomst, tot in het hart van de dorpen en steden. Er zijn al veel mooie voorbeelden van initiatieven die daaraan bijdragen. Het is ook de onderbouwing voor de aanvraag aan de Minister van LNV, waarmee we de status van Nationaal Park willen verwerven.

 

Als partners streven we ernaar om de status Van Gogh Nationaal Park in september 2020 te ontvangen van Minister Carola Schouten, tijdens de Landschapstriënnale. Dit is een driejaarlijks landelijk evenement, waarvoor het

Van Gogh Nationaal Park in 2020 de gastregio is.