DIV21003 website headers brabants bodem

Ecosysteemdiensten

20190514_131110[1].jpg

Inleiding

Een belangrijke opgave voor Brabants Bodem is de ontwikkeling van een robuust palet aan verdienmodellen dat een economisch, maatschappelijk en sociaal perspectief biedt aan melkveebedrijven die het karakteristieke Van Gogh Nationaal Park landschap vormgeven. 

 

Wat gaan we doen? 

In 2020 hebben we geïnventariseerd welke vergoedingen er zijn om ecosysteemdiensten te kunnen leveren voor bodem, natuur, klimaat, waterkwaliteit, biodiversiteit en recreatie. Alle bestaande regelingen binnen de provincie Noord-Brabant zijn op een rij gezet, zodat duidelijk wordt voor ondernemers welke diensten er zijn en hoe die beloond worden. In 2021 werken we aan het opzetten en uitbouwen van regelingen rondom o.a. verwaarding van CO2: de zogeheten Carbon Credits. Er zijn ook nieuwe hydrologische beheerpakketten ontwikkeld om van verdrogingsbestrijding een betaalde ecosysteemdienst te maken.

  

Werken aan een robuust verdienmodel?

Eindresultaat van dit deelproject is een ‘gereedschapskist’ waarin alle beheerpakketten voor ecosysteemdiensten zijn opgenomen, bestaande en nieuw ontwikkelde. Een ondernemer kan deze gereedschapskist inzetten om een financiële plus te krijgen als zijn bedrijfsvoering bijdraagt aan het landschap, natuur.

Hoe ziet de planning er uit?

Op 10 maart 2021 start de nieuwe regeling Landschap van o.a. de Provincie Noord-Brabant, gemeenten en waterschappen. Deze regeling vormt een belangrijk onderdeel van de gereedschapskist. Eind 2021 is de gereedschapskist met beheerpakketten compleet. Daarnaast kunnen bedrijven beginnen met de verwaarding van vastgelegde tonnen CO2.

Contactgegevens

Interesse? Voor meer informatie kunt u terecht bij Carlo Braat – cbraat@brabantslandschap.nl

De nieuwe inspiratiegids voor groene regelingen is uit! Hierin een overzicht van voorbeelden en subsidieregelingen voor natuur en landschap in het landelijk gebied >>

Belangrijkste regelingen op een rij voor dit project

 

ANLB (via collectieven): Agrarisch natuurbeheer

Uitgebreide regeling voor agrarisch natuurbeheer die toegepast kan worden in door de provincie aangewezen ‘agrarisch leefgebieden’. Geen mogelijkheden voor nieuwe beheercontracten.

 

ANLB (via collectieven): agrarisch waterbeheer

Dit onderdeel van ANLB richt zich op water- en bodembeheer. Kan toegepast worden in vrijwel de gehele waterschapsgebieden met uitzondering van bebouwd gebied en Natuurnetwerk Brabant. Randen- en bodembeheer.

 

Stimuleringsregeling Landschap 

Meest complete regeling voor beheer een aanleg groenblauwe dooradering en breed toepassingsgebied.

 

Subsidieregeling natuur Noord-Brabant paragraaf 3 *

Regeling waar vooral veel particuliere eigenaren in het buitengebied gebruik van maken voor aanleg landschapselementen

 

Ondernemend Natuurnetwerk Brabant

Voor gronden in Natuurnetwerk Brabant