DIV19020 logo zwart.png

CONTACT

Van Gogh Nationaal Park

info@vangoghnationaalpark.nl

Tips en suggesties? Geef ze door!

Ken je initiatieven die passen in de ambities Van Gogh NP? Of zie je kans hoe we het verhaal achter Van GOGH NP verder kunnen brengen? Neem dan contact met ons op. Stuur een mail naar info@vangoghnationaalpark.nl en we nemen contact met je op.

Bericht ontvangen!

Meld u hier aan voor de e-mail nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de ontwikkelingen van het Van Gogh Nationaal Park i.o. 

U kunt zich op ieder gewenst moment weer afmelden. In iedere e-mailnieuwsbrief staat een afmeldlink. 

VOOR DE PERS

Voor vragen, het inplannen van interviews en/of het opvragen van beeldmateriaal kunt u een mail sturen naar info@vangoghnationaalpark.nl

Veelgestelde vragen

 1. Wat is de ambitie?


De partijen willen de status ‘Van Gogh Nationaal Park’ in september 2020 ontvangen van minister Carola Schouten.
 1. Waarom willen partijen in Noord-Brabant een Van Gogh NP?


Van Gogh NP is een sterk merk dat meerwaarde biedt voor de groene binnentuin van Brabantstad. Het voegt waarde toe aan het vestigingsklimaat, versterking van natuur en landschap, vrijetijdseconomie, wonen, werken, gezondheid, landbouw en voedsel.
 1. Wat is de kans dat de status wordt toegekend?


Van Gogh NP i.o heeft goede papieren, omdat hier vergaand wordt voldaan aan de criteria uit de Standaard van het Nationale Parken Bureau[AB1] . Verder gaat versterking van natuur en landschap hier hand in hand met een koppeling aan grote, hedendaagse transitieopgaven, versterking van de economie, beleefbaarheid, betrokkenheid van burgers en ondernemers. De inzet van diverse partijen in het Van Gogh NP is bij uitstek wat bij de Nationale Parken nieuwe stijl wordt beoogd. Juist de combinatie van toonaangevende natuurgebieden, ingebed in een aantrekkelijk agrarisch cultuurlandschap, een innovatieve metropolitane economie én de tastbare erfenis van Van Gogh, maakt Van Gogh NP uniek en internationaal onderscheidend. Het Van Gogh Nationaal Park vertelt een internationaal onderscheidend verhaal.
Wat is het belang voor Brabant om de status Van Gogh NP te verwerven?


Het merk Nationaal Park is een wereldmerk. Bezoekers van over de hele wereld weten dat je er schitterende natuur, bijzondere cultuurlandschappen en prachtige verhalen kunt vinden. Van Gogh NP zet Brabant niet alleen toeristisch op de kaart, maar versterkt ook Brabants’ positie als economische regio van wereldformaat, met een bijzonder aantrekkelijk vestigingsklimaat. Daar komt bij dat Van Gogh NP van waarde is voor de gemeenschap: bereikte resultaten zijn een erkenning voor de inzet van bewoners en vrijwilligers die zich met grote betrokkenheid inzetten voor behoud en versterking van het gebied.
Wat is de relatie met van Gogh?


Vincent van Gogh woonde en werkte het grootste deel van zijn leven in Brabant. Hier werd hij geboren, groeide hij op, maakte hij een kwart van zijn totale oeuvre en maakte hij zijn eerste meesterwerk: De aardappeleters. Er zijn ongeveer veertig erfgoedlocaties, van Breda, Zundert tot Nuenen en van Helmond tot Den Bosch. De waarden van Van Gogh (zijn passie voor natuur en landschap, experimenteel, non-conformistisch met verbeeldingskracht en oog voor ‘de ploeterende mens’) past bij de manier waarop Brabant hier het landschap van de toekomst wil maken.
Welke partijen doen mee?


Van Gogh NP wordt mogelijk gemaakt door onder meer:

 • 20 gemeenten (waaronder de grote steden Tilburg, Eindhoven, 's-Hertogenbosch, Breda en Helmond),
 • 3 waterschappen,
 • provincie Noord-Brabant
 • Brabants Landschap
 • Natuurmonumenten
 • VisitBrabant
 • Van Gogh Brabant
 • ZLTO
 • IVN
 • Rabobank

Daarnaast zijn vele burgers/vrijwilligers en bedrijven actief in het gebied.
Is er een relatie met de Landschapstriënnale 2020?


Ja. Van Gogh NP i.o. is gastregio voor dit evenement, dat eens per drie jaar ergens in Nederland wordt gehouden. Tijdens de Landschapstriënnale 2020 worden zogenoemde living labs georganiseerd. Daar wordt duidelijk hoe landschappelijke waarden en maatschappelijke opgaven aan elkaar kunnen worden gekoppeld. Ze zijn illustratief voor de wijze waarop Van Gogh NP zich wil ontwikkelen. Daarmee draagt de Landschapstriënnale belangrijk bij aan de realisatie van Van Gogh NP.
Bij wie kan ik terecht voor vragen?


Stuur een mail naar info@vangoghnationalpark.com. Het projectbureau neemt snel contact met je op.
Wat moet er gebeuren om een aanvraag in te kunnen dienen bij het Rijk? Wie moet dat doen?


Daarvoor moet een door alle partijen gedragen voorstel worden ingediend, bestaande uit een Masterplan met Uitvoeringsagenda, en een voorstel hoe de governance en uitvoering ter hand wordt genomen. Dat plan moet worden ingediend via Provincie Noord-Brabant, die een van de partners is.
Wat is de planning en het proces en waar staan we nu?


Partijen ondertekenen op 10 oktober 2019 een Samenwerkingsovereenkomst waarin zij aangeven dat zij de capaciteit en middelen inzetten om samen het plan te maken om de aanvraag te kunnen indienen. Om de planning te realiseren dat de status in september 2020 tijdens de Landschapstriënnale wordt uitgereikt, moet in maart 2020 een door alle partijen gedragen plan via Provincie Noord-Brabant worden ingediend. Dit plan wordt nu opgesteld, zodat eind december 2019 een concept-Masterplan klaar is dat aan de Stuurgroep Van Gogh NP kan worden voorgelegd. Dat plan wordt in de periode januari – maart 2020 aan de achterbannen van de partijen voorgelegd, bijvoorbeeld aan de gemeenteraden.