DIV19020 logo diap.png

Concept-Masterplan Van Gogh NP is klaar

mockup 1.jpg

Na een intensief traject met partijen vanuit maatschappelijke organisaties, overheden en bedrijfsleven en met medewerking van landschapsarchitect Adriaan Geuze van bureau West8 en Hans Bleumink van bureau Overland is het concept-Masterplan gereed. Klaar om besproken te worden met de achterban van de betrokken partijen.

Wenkend perspectief

Gedurende het traject is uitgebreid met elkaar gesproken over het waarom van dit Nationale Park Nieuwe Stijl en wat we ermee willen bereiken. Er is gekeken naar hoe we Van Gogh NP willen vormgeven en wat daarvoor nodig is. En er zijn toekomstperspectieven uitgewerkt om de ambities tastbaar te maken. Het Masterplan is daarmee een wenkend perspectief én een uitnodiging aan alle Brabanders om samen (verder) te werken aan het Brabantse landschap van de toekomst, tot in het hart van de dorpen en steden. Er zijn al veel mooie voorbeelden van initiatieven die daaraan bijdragen.

 

Raadplegen achterban 40 partners

Eind december heeft de Stuurgroep Van Gogh NP met enthousiasme en waardering het concept Masterplan Van Gogh NP – schetsboek voor het landschap van de 21e eeuw- vastgesteld. De Stuurgroep legt het plan vanaf eind januari tot begin maart 2020 voor aan de achterbannen van de 40 partners. Het gaat hier om de partners die het mogelijk gemaakt dit plan te realiseren. De resultaten van de gesprekken met de partners worden verwerkt in het definitieve Masterplan, dat medio maart 2020 wordt vastgesteld.  

Verkrijgen status Nationaal Park

Het definitieve gedragen Masterplan is ook de onderbouwing voor de aanvraag het ministerie van LNV, waarmee we de status van Nationaal Park willen verwerven. Als partners streven we ernaar om de status Van Gogh Nationaal Park in september 2020 te ontvangen van Minister Carola Schouten, tijdens de Landschapstriënnale. Dit is een driejaarlijks landelijk evenement, waarvoor het Van Gogh Nationaal Park in 2020 de gastregio is.

 

De status is een middel om de groene kern van Brabant tot in de steden en dorpen te realiseren, met meerwaarde voor de regionale economie, gezond leefklimaat voor bewoners, versterking van natuur en landschap, perspectief voor boeren en voor duurzaam toerisme

 

#WijzijnVanGoghNP

De komende maanden wordt op steeds meer plekken het gesprek aangegaan met vele betrokkenen in en rondom het Van Gogh NP. Bijvoorbeeld op uitnodiging van een van de betrokken partners. Doel is niet alleen om de plannen te presenteren, maar ook om met elkaar het gesprek aan te gaan over de ontwikkeling van ons landschap in de 21ste. Eeuw. Op deze manier worden steeds meer mensen onderdeel van Van Gogh NP. Want alleen samen kunnen we bouwen aan het landschap van de toekomst #WijzijnVanGoghNP

Download hier het concept-Masterplan of de brochure met de samenvatting.