DIV21003 website headers brabants bodem

Aanmelding deelname zon op het boerendak

Heb je meer dan voldoende dakoppervlakte op je stallen en schuren om zonnestroom op te wekken, maar komt het er niet van? Je bent niet de enige agrariër. Vanuit Brabants Bodem willen we een aanpak ontwikkelen om meer zonnedaken te realiseren en hierbij de agrariër te ontzorgen. Daarvoor zijn we op zoek naar drie agrariërs die mee willen doen aan een proefproject. Daarbij willen we belemmeringen voor de aanleg van een zonnedak mee helpen oplossen en een verdienmodel ontwikkelen voor de extra stroom die je opwekt en niet zelf nodig hebt. Uiteraard beslis je uiteindelijk zelf of je al dan niet gaat investeren in een zonnedak.  

 

Voorwaarden voor deelname: 

  • je bedrijf valt binnen een gemeente van het Van Gogh Nationaal park (zie kaartje)

  • je kunt qua dakoppervlakte meer elektriciteit opwekken dan je zelf nodig hebt 

  • je hebt een kleinverbruikaansluiting (3x80A) 

  • je hebt nog geen groot zonnedak maar dat wil je wel voor een beter verdienvermogen en om lokale duurzame energieproductie en afzet te stimuleren

Wij bieden: ons netwerk, kennis en ervaring. We bieden geen garantie op succes, maar we gaan ons er wel heel erg voor inzetten. Graag willen we ook je kennis en ervaringen delen om andere agrariërs verder te helpen.

 

Dus, wil je je bedrijf en omgeving verder verduurzamen én een bijdrage leveren aan de lokale energietransitie, meld je dan aan voor deze pilot. 

Dan gaan we samen aan de slag om jouw zonnedak mogelijk te maken.

Neem bij interesse contact op met ton.van.korven@zlto.nl.

  • Twitter
  • Facebook
  • Instagram
  • Vimeo Social Icon