Kloppend hart van Het Groene Woud

Vrijdag 27 maart had een feestelijke dag moeten worden. Op die dag stond het slotevenement gepland voor de succesvolle afronding van de deelprojecten van het programma Kloppend Hart van Het Groene Woud.

Gelukkig kunnen we, in deze tijden van isolatie en quarantaine, dankzij een nieuwe webpagina van Kloppend Hart van Het Groene Woud de resultaten van diverse deelprojecten in Best, Boxtel, Liempde en Sint-Oedenrode toch bekijken!

Deze projectresultaten zijn een mooi voorbeeld van hoe er al jaren in het gebied flink wordt samengewerkt en geïnvesteerd om natuur en landschap te versterken. Dankzij dit soort initiatieven kunnen de partners in het Van Gogh Nationaal Park met recht stellen: “We beginnen niet bij nul”. Of om Adriaan Geuze te citeren: “Het Van Gogh Nationaal Park is er al!”

Binnen het uitvoeringsprogramma Kloppend Hart van Het Groene Woud zijn zeker 50 grote en kleine projecten gerealiseerd met behulp van professionals, vrijwilligers, provincie en gemeenten. Via Kloppend Hart is in 9 jaar tijd maar liefst 30 miljoen euro in het gebied geïnvesteerd. 

Het initiatief en de eerste ideeën uit 2011 kwamen in een versnelling toen de provincie in 2012 kwam met Landschappen van Allure. De uitvoering van de projecten van Kloppend Hart kon op deze manier mooi meeliften op een heel grote bijdrage vanuit de Essent–gelden. Wethouder Peter van de Wiel (Boxtel), penvoerder Kloppend Hart: “Dit was een gouden kans om een prille samenwerking in het hart van Het Groene Woud die boost te geven die we nodig hadden”. 

De projecten van Kloppend Hart laten precies zien wat er met het Van Gogh Nationaal Park wordt beoogd. Namelijk wat er mogelijk is als partners samenwerken en daarbij het gebied en de mensen die er wonen, werken en recreëren als uitgangspunt nemen. Hoe trots, onderlinge verbondenheid en meerwaardecreatie tot versterking van natuur, landschap, cultuur, economie en leefbaarheid kan leiden een succes.

Het Van Gogh Nationaal Park is een koepel die alleen kan bestaan bij de gratie van de diverse deelnetwerken, op een schaal die past bij de betrokkenheid die mensen hebben met hun gebied. Kloppend Hart in Het Groene Woud is zo’n netwerk waarbij mensen met grote betrokkenheid werken aan ‘hun’ landschap en ‘hun’ woonomgeving, en verbonden zijn aan ‘hun’ cultureel erfgoed. Van de Wiel: “Laten we deze bestaande netwerken in Het Groene Woud, die zich ruimschoots bewezen hebben, koesteren en verder uitbouwen”.

Het Van Gogh Nationaal Park is een gezamenlijke ambitie van partners, waaronder ook de deelnetwerken, om capaciteit en middelen zo effectief en efficiënt mogelijk in te zetten. Op deze wijze kunnen we de impact voor natuur en landschap zo groot mogelijk maken, kan er een goede boterham worden verdiend en werken we tegelijkertijd aan de trots en betrokkenheid van bewoners.

De gezamenlijke aanpak in het Van Gogh Nationaal Park zet het gebied hoger op de agenda’s, waardoor er slagkracht en budgetten worden gemobiliseerd om projecten te kunnen uitvoeren. Grote en kleinere gebiedsprojecten in verschillende organisatievormen. Daarin is ook het aandeel via de deelnetwerken belangrijk en kijken partners samen hoe een en ander gefinancierd wordt.

Kijk voor meer informatie over de projectresultaten van Kloppend Hart op www.hetgroenewoud.com/kloppendhart